Op de hoek van de van Lierestraat naast het nieuw te ontwikkelen Integraal Kind Centrum (IKC) en de nieuwbouw van ‘de Windvang’ en ‘de Krulder’ staat een groot nieuw woon- en zorgcomplex op de bouwtekening van wethouder Jacco Knape. Gezien het grote tekort daaraan, is het uiteraard een mooi initiatief. Echter, het college heeft achter de schermen al verregaande afspraken met stichting ‘de Morgenster’ om hen dit complex te gunnen.

Absoluut verbazingwekkend volgens Hart Voor Katwijk. Niet in de eerste plaats omdat deze stichting een groep is zonder enige zorgactiviteiten, laat staan dat ze daar ervaring mee hebben. Andere partijen (Curadomie en Estea) zouden dan de zorg en verhuur voor hun rekening nemen. Maar het meest in het oog springende is dat het een stichting op reformatorische gronden is, die voor eigen leden van diverse kerken een wooncomplex wil creëren voor tijdens hun ‘laatste avond van het leven’. Tijdens de tweede informatieve commissievergadering bleek duidelijk dat er een bijna vanzelfsprekendheid bij de stichting en zorgpartijen heerste dat het een gelopen race was.

“Tussen de regels door merkte ik vooral dat de Morgenster steeds wel zégt er ook voor mensen met een “andere identiteit” te gaan zijn, maar tegelijkertijd maakte de sfeer waarin en hoe dit verwoord werd duidelijk dat het eigenlijk onwenselijk is”, aldus Leon Krijgsman die namens Hart Voor Katwijk woordvoerder was. “Ze profileerden zich alsof ze op deze locatie het alleenrecht op zorg en wonen zouden hebben. Vragen werden beantwoord met een relaas waarom reformatorische zorg niet goed zou zijn. De voorzitter moest een aantal keer ingrijpen.”

Hart Voor Katwijk vindt dat ouderenzorg in een dergelijk complex, zonder enige religieuze kleur moet worden georganiseerd. In Katwijk is er momenteel zelfs helemaal geen ouderenzorg zonder Christelijke identiteit.

HVK kan niet anders dan er voor pleiten dat het complex niet op deze manier onderhands vergund wordt. Een openbare aanbesteding, via een tender, is wat ons betreft in dit geval de beste optie; keuze uit verschillende partijen en de regie bij de gemeente.

Het raadsbesluit is sowieso bijzonder. “We moeten besluiten over nieuwbouw van scholen, inclusief een IKC en tegelijkertijd over de bebouwing van het vrijkomende perceel daarnaast. Twee totaal verschillende zaken. Uiteraard is nieuwbouw en komst van de zorgelementen noodzakelijk. Maar die nieuwe flat van 9 bouwlagen hoog? Het zou mooier zijn geweest wanneer we daar in een apart besluit over gesproken hadden kunnen hebben.”