De gemeente Katwijk gaat geen betaald parkeren invoeren in de straten net buiten de centrumzone. De gemeente wilde in drie gebieden met betaald parkeren de parkeeroverlast aanpakken. Maar uit onderzoek blijkt dat bewoners en belanghebbenden de aanpassing niet zien zitten.

Het gaat om de straten op de grens van de centrumzone en de ringzone, de omgeving van de Parklaan/ Laan van Nieuw Zuid (inclusief het parkeerterrein van Quick Boys) en de omgeving van de Jan van der Vegtstraat/ Karel Doormanlaan (westzijde).

Uitbreiding van het betaald parkeren was onderdeel van het nieuwe parkeerbeleid. Dit beleidsplan waarin onder andere betaald parkeren op zondag werd vastgesteld, werd vorig jaar vastgesteld.

De gemeente wilde het betaald parkeren uitbreiden na klachten over de hoge parkeerdruk. ‘Daarbij was er een roep om de invoering van betaald parkeren’, schrijft de gemeente Katwijk.

Door middel van een enquête is de bewoners gevraagd naar steun voor de uitbreiding. Een deel van de bewoners geeft aan dat de aanpassing van de zonegrens problemen oplevert, zoals een nog hogere parkeerdruk in de zijstraten in de ringzone. Ook ziet de gemeente in de ontvangen reacties dat niet iedereen op de hoogte is van de huidige regeling.

De komende tijd wordt de parkeerdruk door de gemeente gemonitord.

‘Als er aanleiding is, zoals klachten over parkeeroverlast of plannen voor nieuwe woningen, gaat de gemeente in lijn met de Nota parkeerbeleid en in overleg met de buurt opnieuw onderzoeken of betaald parkeren mogelijk is.’