De gemeenteraad gaat toch akkoord met de extra 190.000 euro die nodig is voor het digitaliseren van de parkeervergunningen. Maar blij was de raad niet. ‘Dit voelt niet fraai’, concludeerde PvdA-burgerraadslid Tom Reedijk. De raadsleden voelen zich gedwongen om alsnog in te stemmen met het extra bedrag, omdat het project anders niet verder kan.

Wethouder Rien Nagtegaal klopte begin deze maand bij de gemeenteraad voor extra geld. De kosten voor digitaliseringsproject vallen ‘onverwacht’ hoger uit. Het project blijkt zo ingewikkeld, dat er meer expertise van buitenaf nodig is. Ook is er extra geld nodig voor een goede communicatiestrategie.

Het extra benodigde budget leidde bij de raad tot gefronste wenkbrauwen. De wethouder had vorig jaar ook al 270.000 euro extra nodig voor dit project.

De gemeenteraad stemde daarom niet meteen in met de gevraagde 190.000 euro. De wethouder moest eerst meer uitleg geven.

Fouten
Afgelopen donderdag was er na beantwoording van een aantal vragen door de wethouder meer duidelijkheid voor de raadsleden.

Het samenvoegen van twee grote projecten, het nieuwe parkeerbeleid en de digitalisering van het parkeerketen, bleek ingewikkelder en langer te duren dan gedacht. Daarnaast zijn door een onjuiste inschatting van de benodigde specialistische inhuur, de te laag geraamde kosten van communicatiemiddelen, het onvoldoende beschikbaar zijn van interne uren voor de werkzaamheden (hetgeen inhuur noodzakelijk maakte) en de impact van het nieuwe parkeerbeleid de kosten hoger uitgevallen dan vooraf is ingeschat.

De raadsleden hopen dat de fouten die gemaakt zijn, in de toekomst voorkomen worden. Nagtegaal zegt dat er geleerd wordt van de fouten. Garantie geven dat dit in de toekomst nooit meer gebeurt, durft de wethouder niet te geven. ‘Ik kan alleen zeggen dat we ervan leren.’