De gemeente gooit de grond waar voormalig hotel Riche op stond in de verkoop. Het hotel op de hoek van de Boulevard en Voorstraat werd in 2013 gesloopt. De gemeente hoopt dat er een koper is die op deze plek ‘een mooi gebouw’ laat terugkeren.

Het stuk grond wordt via een openbare procedure verkocht. De koper kan op het stuk grond een huis bouwen of een hotel laten terugkeren.

Wethouder Adger van Helden: ‘De gemeenteraad heeft eerder al bepaald dat op deze plek een kwalitatief hoogwaardig pand moet komen. Een mooi, nieuw pand dat ook moet passen bij de huidige bebouwing aan de Boulevard. Onze Boulevard is bijzonder omdat dit als wederopbouwgebied na de Tweede Wereldoorlog bewaard is gebleven. Als gemeente stellen we de randvoorwaarden, maar het is aan de markt om daar mooie plannen voor te maken. Ik ben heel benieuwd naar de plannen die ingediend gaan worden’.

De gemeente kocht het hotel jaren geleden nadat het in verval was geraakt. Op de plek van voormalig hotel Riche staat nu het Natuurcentrum.

Interesse
Aan geïnteresseerde ontwikkelaars wordt gevraagd hun interesse kenbaar te maken. Op basis van deze aanbiedingen volgt een keuze om met een aantal partijen verder te gaan. Aan hen wordt gevraagd om de ingediende plannen verder uit te werken. Daarna wordt een definitieve keuze gemaakt.

Geïnteresseerden voor de grond kunnen zich aanmelden via TenderNed.