Het college van burgemeester en wethouders wil op de plek van basisschool De Krulder aan de Van Lierestraat een woonzorgcomplex bouwen van negen bouwlagen. De school wordt samen met De Windvang, KOK Kinderopvang en Jeugdhulp Cardea ondergebracht in een nieuwe Integraal Kindcentrum met gymzaal (IKC+). Het college wil de ruimte die vrijkomt, gunnen aan Stichting De Morgenster die op die plek 60 appartementen wil realiseren.

De gemeente Katwijk heeft verschillende scenario’s onderzocht voor het stuk grond wat vrijkomt. Daarbij is onder andere gekeken naar de mogelijkheid van een park en koopwoningen. De voorkeur van het college gaat uit naar een woonzorgcentrum, met en deel voor ‘Beschermd Wonen’, van stichting De Morgenster. De stichting is al een aantal jaar op zoek naar een locatie voor de bouw van een woonzorgcentrum met een reformatorisch-christelijk karakter. De Morgenster heeft zelf geen ervaring met de realisatie en exploitatie van een woonzorgcomplex en werkt daarom samen met de Lelie Zorggroep en Estea.

Wethouder Jacco Knape: ‘Het aantal ouderen in Katwijk neemt tot 2040 toe. Er is daardoor veel behoefte aan woningen met daarbij in meerdere en mindere mate een zorgfunctie. Een woonzorgcomplex kan voorzien in deze behoefte en draagt daarnaast bij aan doorstroming bij bestaande woningen in Katwijk’.

Aanbesteding
Een andere optie is om de ruimte via een aanbesteding te verkopen aan een (zorg)organisatie met een vergelijkbaar initiatief, die daar op dat moment de beste papieren voor heeft. Daar zou Stichting De Morgenster zich dan ook voor kunnen inschrijven. Maar dat ziet het college niet zitten. Volgens het college is er veel interesse in een woonzorg-complex met een reformatorisch-christelijk karakter.

Knape: ‘Het college vind het belangrijk om open te staan voor initiatieven uit de samenleving voor verschillende woonvormen en wil deze initiatieven waar dat kan ondersteunen. Op deze locatie zien wij een mogelijkheid voor stichting De Morgenster, die hier een combinatie van wonen en zorg kan realiseren die aansluit bij deze specifieke lokale behoefte’.

Beschermd wonen
Van de 60 appartementen worden er 8 woningen gereserveerd voor de functie Beschermd  Wonen. Deze appartementen zijn voor mensen die, door allerlei omstandigheden, niet goed zelfstandig kunnen leven. In deze woningen zijn dag en nacht hulpverleners aanwezig.

Parkeren
Bij het nieuwe woonzorgcentrum worden 22 parkeerplaatsen gemaakt en een extra parkeerplaats voor taxibusjes. Bewoners uit de buurt hebben tijdens informatieavonden hun zorgen al geuit over de parkeerdruk en vele auto’s in de wijk.
De gemeente erkent dat het nieuwe complex waarschijnlijk zal zorgen voor een toename van het aantal verkeersbewegingen in de wijk. De drukte is er voornamelijk tijdens het halen en brengen van kinderen bij de scholen. De gemeente verwacht dat het verkeer buiten die piektijden goed kan worden afgewikkeld.

Gemeenteraad
De plannen worden 8 april voorgelegd aan de gemeenteraad, die goedkeuring moet geven voor verdere uitwerking van het plan.