Stichting Duinbehoud ziet veel schade aan de duinen door de zogenoemde ‘coronawandelaars’ die buiten de paden wandelen. Door het coronavirus is het aantal wandelaars sterk gestegen. Directeur Marc Janssen maakt zich nu zorgen over het broedseizoen.

Afgelopen weekend trokken er weer veel mensen op uit. Het duingebied is in het weekend een populaire wandellocatie. Stichting Duinbehoud komt op voor de natuur langs de hele Nederlandse kust en voor de belangen van mensen die van deze natuur genieten.

Broedseizoen
Beheerders van het duingebied merken dat dieren zoals reeën, damherten en vossen verstoord worden door wandelaars die zich buiten de paden bevinden. Voor vogels begint bijna het broedseizoen. ‘Vogels zoeken begin maart een broedplek’, legt Janssen uit. ‘Als die wordt verstoord, komt het niet goed met het leggen en eieren en het broeden.’

Volgens de stichting is handhaving door het grote aantal bezoekers niet meer mogelijk.

Kwade bedoelingen
De directeur denkt niet dat de wandelaars kwade bedoelingen hebben. ‘Het is vooral een nieuwe groep duinbezoekers die niet met de regels vertrouwd is. Zodra je mensen uitlegt wat er speelt, blijven ze op de paden. Dan is er niks aan de hand, want het padennetwerk in de duinen kan het bezoekersaantal goed aan.’

De stichting roept wandelaars op niet buiten de paden te wandelen.