Kinderen mochten dit jaar geen kerstbomen ophalen en inleveren voor lootjes. De gemeente Katwijk besloot de kerstbomen zelf aan huis op te halen. Wijkraad Katwijk Noord uitte kritiek op de inzameling, die er volgens hen voor zorgde dat veel kerstbomen buiten in brand werden gestoken. De gemeente Katwijk had de kerstboominzameling achteraf gezien, toch liever anders gedaan.

De traditionele kerstboominzameling door kinderen die urenlang zwoegend kerstbomen over de stoep slepen voor lootjes die geld opbrengen, werd dit jaar verbroken. De gemeente was bang dat de inzameling te veel mensen op de been zou brengen. Niet alleen de kinderen gaan op pad. Vaak helpen ouders een handje mee en de lootjes moeten worden ingewisseld op het gemeentehuis. ‘Vanwege de maatregelen om de COVIDi9-pandemie in te dammen, vonden wij dat niet verantwoord’, antwoordt de gemeente in een brief op vragen van de wijkraad.

10.000 kerstbomen
De gemeente ging tussen 28 december en 8 januari zelf op pad met meerdere voertuigen van de afvalinzameling en de wijkteams. Ook op zondagen zijn er bomen opgehaald als er melding werd gemaakt van een gevaarlijke situatie door de hulpdiensten. In totaal zijn er in die periode zo’n 10.000 kerstbomen opgehaald. Veel meer dan de 6.000 bomen die er normaal gesproken jaarlijks worden ingezameld.

Toch zag de wijkraad van dichtbij hoe stapels kerstbomen in brand werden gestoken. ‘Dat deze manier van kerstbomeninzameling zou leiden tot de situatie zoals u beschrijft, hadden wij niet voorzien. Met de kennis van nu had het college een ander besluit genomen’, bekent de gemeente.

Communicatie
De wijkraad was ook niet tevreden over de communicatie van de gemeente. Bij veel mensen was de aangepaste inzameling niet bekend. De informatie was alleen te vinden in de krant en op de eigen social media kanalen van de gemeente Katwijk. Ook de gemeente vindt achteraf dat dit beter had gekund.

‘Wij hopen volgend jaar weer in staat te zijn om de inzamelactie door kinderen door te laten gaan en zullen extra aandacht schenken aan de communicatie.’