De gemeente Katwijk steekt een stokje voor de komst van een McDonald’s aan de Zeilmakerstraat op het Northgo-terrein naast de Gamma. De vergunning die door de fastfoodketen is aangevraagd, is afgewezen. Volgens de gemeente is een restaurant op dat terrein in strijd met het bestemmingsplan.

Op bedrijventerrein ’t Heen is geen horeca toegestaan. Daarnaast wordt er door McDonald’s in de bouwplannen niet voldaan aan het minimum bebouwingspercentage en de eis om 80 procent in de voorgevel te bouwen. Ook zijn er geen reclame-uitingen toegestaan.

Wethouder
De mogelijke komst van McDonald’s maakte veel los in Katwijk. Wethouder Adger van Helden liet al twee jaar geleden al aan jongerenkanaal Podkat doorschemeren dat hij een McDonald’s in Katwijk jammer zou vinden. Hij maakte zich zorgen over de gezondheid van jongeren. Het restaurant zou een flinke aantrekkingskracht kunnen hebben op de leerlingen van scholen in de buurt.

Gezondheid
De gezondheid van jongeren en nabijheid van de scholen wordt ook nadrukkelijk benoemd bij de afwijzing van de vergunning. De gemeente probeert al sinds 2013 met het project ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ jongeren in Katwijk aan een gezonde levensstijl te helpen. Dat is ook in het Ambitieakkoord 2020-2025 door JOGG vastgelegd.

‘Een (ongezonde leefstijl wordt beïnvloed door talrijke factoren buiten de gezondheidssector zoals, voedingsaanbod, de publieke ruimte, huisvesting, de gezinssituatie, opleidingsniveau, de schoolomgeving of de media. Dat maakt overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren een complex probleem dat alleen kan worden opgelost met een multidisciplinaire aanpak: een aanpak die alle systemen raakt. Een gezonde omgeving en leefstijl moet daarom op de agenda staan van ál het gemeentelijk beleid, van ruimtelijke ordening tot economische zaken.’

Het toelaten van een fastfoodrecent op korte afstand van middelbare scholen zou in strijd zijn met deze ambitie, staat in de afwijzing van de vergunning.

Overlast
In totaal lieten vijf belanghebbenden bezwaar optekenen bij de gemeente. Ook daarin werd de gezondheid van jongeren als belangrijk argument aangehaald. Eén van de indieners maakte zich zorgen dat het voedselaanbod van McDonald’s aantrekkelijker is voor leerlingen dan het gezonde aanbod in de kantines van de scholen die zich op korte afstand van het restaurant bevinden. Daarnaast waren er zorgen over overlast en een toename van het verkeer.