Het lijkt een raar statement, maar wethouder Gerard Mostert was afgelopen donderdag bloedserieus toen hij dit zei. Tijdens deze commissievergadering besprak de gemeenteraad de nota van uitgangspunt voor het Valkenburgsemeer. GemeenteBelangen gaf tijdens deze vergadering aan een wijzigingsvoorstel te willen indienen om de voorgestelde bebouwing aan de noordoost kant van het meer uit de nota te halen. Het vooruitzicht is dat er aan het Valkenburgse Meer een aantal buitensporig dure villa’s gebouwd zullen worden. GemeenteBelangen wil tempo maken met bouwen op locatie Valkenhorst, maar een aantal dure woningen bouwen die enkel beschikbaar zijn voor de elite, bovenop dit stukje groen, is voor ons onbespreekbaar.

Het gebied van het Valkenburgse Meer is bedoeld als groene buffer en rustige oase in de hectiek van de drukke randstad. Een plek om te genieten van de natuur en te recreëren op en rond het meer. Dure villa’s op de rand van het meer passen daar volgens GemeenteBelangen niet bij. Evenals de mogelijke plaatsing van windmolens aan de rand van het meer. GemeenteBelangen is niet tegen windmolens en andere vormen van energieopwekking, maar wij vinden het Valkenburgse meer geen passende plek. Onze fractie ziet deze plek als uitvalsbasis voor recreatie, rust en om te kunnen genieten van de natuur en het meer. Windmolens passen daar niet bij. Ook de gezondheidsrisico’s van onder andere laagfrequent geluid van deze windmolens baren ons zorgen.

De wethouder had hier een geheel eigen visie op. Als groene duurzame partij zou je voor windmolens moeten pleiten. En de bouw van de woningen aan het meer moet gaan bijdragen aan de verdiencapaciteit van het gebied. De winst die dit oplevert kan vervolgens ingezet worden om weer groen en natuur voor aanleggen. Ja, u hoort het goed, we gaan eerst groen volbouwen om ergens anders groen aan te leggen. Voor GemeenteBelangen is dit onbespreekbaar. Waar gebouwd wordt, is de natuur voor altijd verdwenen en vooralsnog weten we niet in hoeverre en óf we ooit een net zo mooi stukje natuur terug krijgen. Voor GemeenteBelangen is dit te vergelijken met de plannen voor de Kwakelwei, ook daar past ons inziens geen bebouwing. Ook niet als verdienmodel om een kleiner parkje aan te kunnen leggen.

GemeenteBelangen zal het wijzigingsvoorstel de komende raadsvergadering dan ook zeker in gaan dienen. Wij zijn benieuwd welke partijen uiteindelijk voor een groen Valkenburgse Meer kiezen en voor welke partijen bouwen ten koste van alles mag gaan.