De gemeente Katwijk heeft na onderzoek drie mogelijke oplossingen voor de onveilige Brouwerstraat in Rijnsburg. Het college van burgemeester en wethouders wil een vrachtwagenverbod instellen en verkeerslichten plaatsen. Daarnaast moet de meest besproken straat van Rijnsburg een voorrangsweg worden.

De gemeente zoekt al jarenlang naar een oplossing voor de drukke Brouwerstraat. De weg is sinds de herinrichting in 2013 versmald en de maximum snelheid is omlaag gebracht naar 30 kilometer per uur. Maar deze aanpassingen werpen geen vruchten af in de straat waar fietsers, auto’s en vrachtwagens de smalle weg met elkaar moeten delen. ‘Doordat er weinig alternatieven in Rijnsburg zijn om al het verkeer goed te verwerken, hebben deze maatregelen tot nu toe onvoldoende effect gehad’, schrijft de gemeente.

Vrachtwagens
De verkeersintensiteit in de Brouwerstraat is te hoog en de vele vrachtwagens die gebruik maken van de straat zorgen voor een onveilig gevoel bij fietsers en voetgangers die soms van de weg worden geduwd. Het vrachtverkeer is tussen 2010 en 2019 met 25 procent toegenomen. Ook de Sandtlaan wordt vaak als route gebruikt door de vrachtwagenchauffeurs. In die straat groeide het vrachtverkeer met maar liefst 57 procent.

Vrachtwagenverbod
De gemeente zag twee jaar geleden een vrachtwagenverbod nog niet zitten. Het college wilde de straat toegankelijk houden voor het vrachtverkeer, omdat er geen andere wegen of mogelijkheden zijn voor dat verkeer. Als compromis wordt nu een verbod voor doorgaande vrachtwagens op zowel de Brouwerstraat als de Sandtlaan voorgesteld. Eventueel met camera’s die op basis van kentekenherkenning vast kunnen stellen wat doorgaand-, of bestemmingsverkeer is. Doorgaand vrachtverkeer kan dan beboet worden voor het overtreden van het verbod.

Voorrangsweg en stoplichten
De Brouwerstraat is op dit moment een erftoegangsweg, waardoor sommige maatregelen niet mogelijk zijn. Het college wil daarom in de Brouwerstraat een zogenoemde gebiedsontsluitingsweg (GOW 30) instellen, wat inhoudt dat er maximaal 30 km per uur gereden mag worden en dat van de Brouwersstraat een voorrangsweg wordt gemaakt. Deze wegcategorie is nieuw en is pas sinds eind vorig jaar ingebracht door verschillende verkeerskundige adviesbureaus. De nieuwe wegcategorie wordt nog als pilot gezien.

Als laatste maatregel stelt het college voor om verkeerslichten te plaatsen.

Een onderzoeksrapport benadrukt dat deze drie maatregelen geen structurele oplossing zijn. Bij de laatste meting waren er nog ruim 13.000 motorvoertuigen per etmaal. De verkeersintensiteit in de straat zal volgens het onderzoeksrapport hoger blijven dan de streefwaarde van maximaal 6.000 motorvoertuigen per etmaal. Daarvoor is er te veel bestemmingsverkeer. Door de aanpassingen moet de verkeersintensiteit wel aanzienlijk afnemen.

Pioniersbaan
Voor een structurele oplossing op de lange termijn hoopt de gemeente op de aanleg van de Pioniersbaan, de zuidelijke Randweg Bollenstreek. Deze weg verbindt de A44 en de N206 ten noorden van Katwijk. Maar wethouder Rien Nagtegaal verwacht niet dat deze weg er snel is. Nagtegaal: ‘Daarom kijken we nu naar tussentijdse oplossingen. Als de Brouwersstraat kan worden getypeerd als een gebiedsontsluitingsweg 30km/uur, dan gelden daarvoor andere richtlijnen en biedt dit ons de mogelijkheid om het (vracht)verkeer op deze weg verder terug te dringen en de leefbaarheid voor bewoners te verbeteren’.

De gemeenteraad bespreekt de voorgestelde maatregelen in maart. Na een akkoord van de raad worden de maatregelen verder uitgewerkt en besproken met bewoners en belanghebbenden. Hierna volgt een definitief voorstel aan college en raad, inclusief de definitieve financiële invulling.