De tunnel in de Zanderij blijft om aanpassingen vragen. De partij DURF pleitte vorig jaar voor extra maatregelen om te voorkomen dat bestuurders van busjes en kleine vrachtwagens zich klem rijden onder het viaduct tussen de Baron van Wassenaerlaan en de Zanderij. CDA Katwijk richt zich nu op de wandelaars en vindt het voetpad onder de tunnel te gevaarlijk.

‘De schrikruimte voor auto’s wordt gebruikt als wandelstrook wat erg smal is voor wandelaars’, schrijft CDA Katwijk in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. ‘Zeker mensen die slecht ter been zijn ervaren veel hinder.’

Het veel besproken tunneltje is vaak in het nieuws, omdat chauffeurs ondanks de waarschuwingsborden zich klemrijden onder het viaduct. De gemeente Katwijk ging met de provincie in gesprek om te kijken of er nog extra maatregelen mogelijk zijn. Maar de beheerder van het viaduct is niet van plan om aanpassingen te maken. De gemeente gaat nog wel in gesprek met de omgeving en betrokken partijen om te kijken hoe het tunneltje verkeersveiliger gemaakt kan worden voor fietsers en voetgangers.

CDA wil dat er vaart gemaakt wordt met een verkeersveilige oplossing. De tunnel is op dit moment vanwege de werkzaamheden aan de Koningin Julianabrug gesloten voor automobilisten. De partij stelt voor om een fietsstraat of éénrichtingsverkeer voor automobilisten in stellen. Op die manier kan de wandelstrook verbreed worden.

De partij vraagt het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van deze maatregelen.