In de nieuwbouwwijk Frederiksoord Zuid worden 18 zogenaamde XS-woningen gebouwd in het Rijnsburgse gedeelte. In het nieuwbouwproject Nieuw Rijnvaert worden in totaal 285 woningen gebouwd.

De smalle woningen voor alleenstaanden waren een wens van DURF. De partij hield vorig jaar een pleidooi in de gemeenteraad voor meer starterswoningen en huizen voor alleenstaanden. De fractie kreeg toen steun van enkele partijen en wethouder Gerard Mostert heeft er uiteindelijk werk van gemaakt.

Het project ligt voor 70 procent op grondgebied van Katwijk en 30 procent op Oegstgeest. De XS-woningen komen in het Katwijkse gedeelte. De huizen zijn extra small en zijn maar 3,80 meter breed. Een stuk smaller dan een standaard rijtjeswoning. De huizen zijn door de kleine oppervlakte alleen geschikt voor alleenstaanden of eventueel starters. Voor gezinnen zijn deze woningen geen optie.

Maar ook voor die doelgroep worden huizen gebouwd. Onder andere vrijstaande woningen, tweekappers en rijtjeswoningen. Ook worden er appartementen gebouwd.
25 procent van alle woningen is bestemd voor sociale woningbouw.

‘Het snel realiseren van woningen voor de Katwijkse woningzoekenden, speciaal voor mensen met beperkt budget, heeft voor ons college prioriteit’, schrijft het college van burgemeester en wethouders in Katwijk. ‘We zijn ervan overtuigd dat we met het bereikte resultaat een zo spoedig mogelijke realisatie van Frederiksoord Zuid kunnen bewerkstelligen.’

De start van de bouw staat voor dit jaar gepland.