Afgelopen jaar stond er regelmatig een file voor de milieustraat. Donderdagavond was het echter muisstil. Als proef werd op donderdagavond de milieustraat opengesteld, maar daar maakten maar weinig mensen gebruik van. Desondanks gaat de gemeente door met de proef.

De proef was een initiatief van Hart voor Katwijk, CDA, VVD, DURF, Fractie Smits en ChristenUnie. De gemeente Katwijk verruimde in april voor zes maanden de openingstijden met een extra openstelling op donderdagavond van 18.30 tot 20.30 uur.

Maar weinig mensen maakten gebruik van de extra mogelijkheid. Waar gemiddeld 70 tot 80 bezoekers per uur de milieustraat bezoeken, bleef dit op donderdagavond steken op gemiddeld 15 bezoekers per uur.

De gemeente gaf weinig ruchtbaarheid aan de avondopenstelling. ‘Het streven was om niet méér bezoekers te trekken, maar bezoekers vooral te spreiden over de dagen’, laat het college van burgemeester en wethouders weten. ‘De beperkte communicatie heeft er mogelijk mede toe geleid dat het aantal bezoekers beperkt is gebleven.’ De gemeente plaatst ook als kanttekening dat de proef tijdens de coronacrisis is uitgevoerd.

‘Een eerste conclusie zou zijn om de avondopenstelling niet voort te zetten vanwege het beperkte animo’, schrijft het college. Toch gaat de gemeente de pilot met een jaar verlengen. ‘Zeker gezien de doelstelling om tot meer afvalscheiding te komen is de avondopenstelling een interessante servicemaatregel.’

De extra avondopenstelling geldt alleen tijdens de zomermaanden, van april tot en met oktober.