Het kabinet heeft een extra regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) TONK in het leven geroepen en hiervoor 130 miljoen euro gereserveerd. Het is de bedoeling dat ook onze gemeente binnenkort over een deel van dit geld beschikt. Dit geld is bedoeld om mensen te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis en via een andere regeling niet voldoende steun krijgen. Deze groep zou zomaar โ€œtussen wal en schipโ€ kunnen vallen.

Armoedebestrijding
Daarnaast heeft het kabinet ook extra middelen aangekondigd voor armoedebestrijding en schuldenaanpak voor mensen die getroffen zijn door de coronacrisis. Ons kamerlid Eppo Bruins heeft succesvol gepleit voor het zogenaamde Waarborgfonds, waardoor onze gemeente beter mensen kan helpen die volledig vastlopen door schuldenproblematiek zodat er meer grip komt op hun situatie.

Vragen aan het college
Raadslid Ben van der Plas stelt het college hierover een aantal vragen. De ChristenUnie wil van het college horen of zij op de hoogte zijn van de regelingen, om welke bedragen het gaat, op welke manieren de middelen worden ingezet, en hoe de gemeenteraad hiervan op de hoogte gehouden wordt.