Bekeuringen, bezoekjes aan de ouders en extra politietoezicht. Het helpt allemaal nog niets. De jongeren die overlast veroorzaken op het Andreasplein vinden het kat en muisspel met de politie nog te leuk en ouders denken dat het gedrag van hun kind wel meevalt. Burgemeester Cornelis Visser overweegt cameratoezicht op het plein, om een eind te maken aan ‘het spelletje’.

Het Andreasplein is een geliefde plek geworden voor jongeren. Grote groepen verzamelen zich op het plein, waar bewoners veel overlast ervaren. ‘Ordeverstoring in de vorm van gettoblasters, scooters, schreeuwen, vernieling, verplaatsen van (straat)meubilair, pissen tegen gevels, intimidatie, bedreiging, zwaar vuurwerk, etc.’ De bewoners smeekten de gemeente in een brief om actie in de vorm van een gebiedsverbod en cameratoezicht.

Schreeuw om gebiedsverbod en cameratoezicht: Bewoners zijn overlast Andreasplein spuugzat

De politie en BOA’s hebben hun handen vol aan de overlast. Er worden bekeuringen uitgeschreven die afschrikken, maar het probleem niet oplossen. De politie is de afgelopen periode bij 30 ouders persoonlijk op bezoek geweest om over het gedrag van hun kind te praten. Sommige kinderen zijn nog maar 13 jaar oud. Ook wordt er gebeld met ouders en de burgemeester heeft een brief verstuurd. Dat pakt niet altijd goed uit.

‘Tijdens al deze gesprekken gebeurt het helaas vaak dat ouders in discussie treden en dat volgens hen het gedrag en overlast van hun kinderen wel meevalt’, laat de gemeente weten.

Wijkagent Hendrik van Rijn besteedde er eind vorig jaar al aandacht aan op social media.

De reactie van omwonenden en politie triggert de jongeren, die de overlast nu als een spelletje zien. Bij de komst van politie of boa’s verspreidt de jeugd zich alle kanten op. Waardoor een soort kat en muisspel ontstaat.

De gemeente gaat de komende periode extra toezicht inzetten in de avonduren. Daarnaast wordt er vanuit het jongerenwerk gezocht naar alternatieve activiteiten voor de jeugd. ‘Tegelijkertijd bekijken we ook de mogelijkheden voor verdere bestuurlijke maatregelen tegen de ergste overlastgevers’, antwoordt de gemeente op vragen van CDA.

Cameratoezicht
Een andere mogelijkheid is cameratoezicht. De burgemeester heeft ondanks eerdere pleidooien van politie en omwonenden, extra camera’s altijd tegengehouden. Visser wil dit alleen inzetten als laatste redmiddel. Cameratoezicht vraagt om een forse financiële investering. Toch wordt het nu als optie overwogen. Hier wordt een besluit voor voorbereid.

Locatieverbod
Een locatieverbod zoals de bewoners voorstellen, heeft volgens de gemeente geen nut. ‘Op dit moment hebben de politie en de BOA’s voldoende mogelijkheden om op te treden en gelden tevens de coronamaatregelen. Een aanvullend locatieverbod zal hetzelfde kat en muisspel betekenen en sommige jongeren wonen zelf in de omgeving wat een locatieverbod lastig maakt.’