Na een lange periode van wikken en wegen heeft de overheid besloten hoe de huidige salderingsregeling op de schop moet. Vanaf 2023 wordt een nieuwe regeling van kracht. Die maakt dat we nog maar tot 2031 mogen salderen. Het percentage wordt over de periode van 2023 tot 2031 afgebouwd op de wijze hieronder.

Afbouw salderingsregeling 2020 tot 2031

De belangrijkste vraag is natuurlijk; welke effect heeft dit voor mensen die zonnepanelen willen aanschaffen of al zonnepanelen hebben? We hebben de salderingsregel volledig doorgerekend en uiteindelijk valt het effect mee. Hieronder zie je een schema vanaf 2019 tot en met 2031. In 2019 heeft dit gezin nog geen zonnepanelen en zie je de normale rekening. Vanaf 1 januari 2020 heeft het gezin zonnepanelen en mag vanaf dat moment nog twee jaar salderen.

Verloop elektriciteitsrekening 2019 naar 2031

Hierboven zie je het verloop van de energierekening over de komende 10 jaar. Je ziet dat de energierekening aan het eind nog altijd minder dan 50% is van de rekening zonder zonnepanelen in 2019.

Maar, je ziet ook dat de rekening een stuk hoger is dan in 2020. De salderingregling heeft logischerwijs wel effect op het rendement van je investering in zonnepanelen. TNO berekende dat de gemiddelde terugverdientijd één tot anderhalf jaar langer zal worden. Voor een systeem dat 30 jaar meegaat valt dat natuurlijk mee. Vanaf 1 januari 2021 heb je nog twee jaar om volop ter profiteren van 100% salderen.

Hoe de impact werkelijk gaat uitpakken, is niet alleen afhankelijk van de nieuwe salderingsregel. Ook de prijs van elektriciteit, de energiebelasting (REB), de heffing ODE en de vermindering energiebelasting spelen een belangrijke rol. Al deze waardes kunnen per jaar aangepast worden door de overheid. Het zijn belangrijke instrumenten om de energietransiatie te bespoedigen.

Er blijven nog veel meer vragen over. Zoals; hoe kan ik de impact van de salderingsregel beperken? Waarom is de regeling eigenlijk aangepast? Hoe gaan thuisbatterijen een rol spelen in de toekomst en op welk moment?

Vind je het leuk om alles te weten over de nieuwe salderingsregeling en de impact ervan? Lees dan hier de complete uitleg over de salderingsregel 2023-2031.

Groene-woningen
Valkenburgseweg 28b
2223 KD  Katwijk aan den Rijn
info@groene-woningen.nl
t. 071 – 403 40 36