De gemeente Katwijk laat opnieuw de bouwstof Beamix onderzoeken die gebruikt wordt bij delen van de aanleg van de Rijnlandroute. Wethouder Rien Nagtegaal: ‘We hopen met dit nieuwe onderzoek te kunnen laten zien dat het materiaal echt aan de regels voldoet, en geen gevaar voor het milieu met zich meebrengt’. In een onderzoek op initiatief van Katwijk Smart Village zijn wel te hoge concentraties zware metalen gevonden. Hart Voor Katwijk en Fractie Smits willen dat de werkzaamheden worden stilgelegd.

Het materiaal wat gebruikt wordt langs Ir. G. Tjalmaweg voor de aanleg van de Rijnlandroute staat de afgelopen tijd ter discussie in Valkenburg. Valkenburgers vonden langs de weg het materiaal Beaumix, wat gebruikt mag worden bij wegenbouw. Beaumix is een zogenaamde circulaire ‘niet vormgegeven bouwstof’ die bestaat uit bodemas uit afvalenergiecentrales (AEC) dat na verbranding schoongewassen en gezeefd is. Maar tussen het materiaal langs de N206 werd chemisch afval gevonden, zoals batterijen.

Oude batterijen in slakken

Volgens de gemeente Katwijk is de Beaumix langs de Tjalmaweg onafhankelijk (goed)gekeurd.

Burgers verzameld in het burgerinitiatief Katwijk Smart Village (KSV) lieten zelf ook onderzoek doen. Bij dat onderzoek  zijn (te) hoge concentraties van de zware metalen chroom, cadmium, koper, nikkel, lood en zink gevonden.

‘De inhoud van het rapport en de genoemde aannames gaat de gemeente zorgvuldig bestuderen en de gemeente komt in januari met een inhoudelijke reactie hierop’, laat de gemeente Katwijk weten. ‘In eerdere gesprekken met KSV is reeds toegezegd dat er extra onderzoek naar de gebruikte Beaumix komt.’

Hart Voor Katwijk en Fractie Smits zijn geschrokken van de onderzoekresultaten van Katwijk Smart Village. De twee partijen eisen dat de werkzaamheden aan de Tjalmaweg per direct gestopt worden, totdat er onafhankelijk onderzoek gedaan is.

HVK en Fractie Smits: NU stoppen met werkzaamheden Valkenburg !

Het werk ligt op dit moment stil, vanwege het kerstreces. In januari worden de werkzaamheden verder opgepakt.

Het college van burgemeester en wethouders ziet het volledig platleggen van de werkzaamheden niet zitten.

‘Omdat de gemeente zich vooralsnog baseert op de keuringen van de gebruikte partijen Beaumix, wordt ervan uitgegaan dat de Beaumix langs de Tjalmaweg aan alle eisen voldoet, en gebruikt mag worden’, schrijft de gemeente in reactie. ‘Mocht het onderzoek dat de gemeente zelf gaat starten tot een andere conclusie leiden, dan zal de gemeente als Bevoegd gezag Bodemkwaliteit uiteraard afdoende maatregelen treffen.’