Gwen Spies wordt de nieuwe directeur bij Welzijnskwartier. Spies neemt per 1 januari het stokje over van Piet van Arkel, die al 42 jaar werkzaam is voor Welzijnskwartier.

Spies is al enkele jaren werkzaam bij Welzijnskwartier. Ze was teamleider Medelanders & Wijkwerk en gebiedsmanager Katwijk. Voor haar werk bij Welzijnskwartier was zij drie jaar directeur Onthaal & Crisis bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) in Brussel en coördinator op de afdeling Onthaal. Ze is ook lid van de Adviesraad Sociaal Domein in Oegstgeest.

‘Ik heb enorme zin om als directeur-bestuurder aan de slag te gaan’, zegt Spies. ‘Welzijnskwartier is een prachtige organisatie waar mensen in kwetsbare posities centraal staan. We willen dat iedereen erbij hoort, meedoet en anderen ontmoet.’

Piet van Arkel blijft nog een half jaar werkzaam bij Welzijnskwartier. Daarna gaat hij met pensioen.