De winkeliersvereniging en CDA maken zich zorgen over de komst van een kringloopwinkel aan de Van Houtenstraat naast het Hoornesplein. Beide partijen vrezen parkeeroverlast. Het college van burgemeester en wethouders ziet geen probleem, terwijl de ambtenaren op het gemeentehuis adviseerden om de komst van kringloopwinkel van Stichting Help ons Helpen te weigeren.

Kringloop Katwijk verhuist van Katwijkerbroek naar de Van Houtenstraat. De kringloop komt in het voormalig pand van Welzorg. Dit pand stond al geruime tijd leeg.

Volgens het college zijn er volgens het nieuwe parkeernormenbeleid genoeg parkeerplekken. ‘Wij hebben zowel, vooruitlopend op nieuw parkeerbeleid, als op sociaal maatschappelijke gronden besloten medewerking te verlenen aan deze vergunningaanvraag’, antwoordt het college op vragen van CDA. ‘Ten eerste kunnen kringloopwinkels nergens terecht; niet in winkelcentra, niet op industrieterreinen. De kringloopwinkel heeft naar zijn aard een lokaal verzorgingsgebied en het is wenselijk om deze voorziening voor Katwijk te behouden.’

Het college vindt ook de maatschappelijke aspecten belangrijk. De kringloopwinkel biedt werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Leegstand
Daarnaast is het college van mening dat de kringloopwinkel een toegevoegde waarde heeft in het voortbestaan van het winkelcentrum. ‘Door intrek te nemen in dit pand wordt leegstand en verrommeling tegen gegaan.’

’t Heen
CDA benoemt dat er bij Kringloopwinkel De Brug in ’t Heen ook een toename was van de parkeerdruk. Ondernemers in dat gebied klagen over de parkeeroverlast, wat leidt tot chaotische situaties. Het college wil de situatie in ’t Heen niet vergelijken met de Van Houtenstraat. Bovendien verhuist De Brug binnenkort naar een nieuwe locatie in ‘t Heen.

Na de herinrichting van het Hoornesplein wordt het aantal verkeersbewegingen geëvalueerd. De parkeerbehoefte wordt in dat onderzoek niet meegenomen.