Wijkraad Katwijk aan den Rijn is niet blij met het nieuwe plan van de gemeente Katwijk voor het Cultuurbedrijf. In dat plan stelt de gemeente voor om de bibliotheek en K&O in de Burgt in Rijnsburg en op een nieuwe locatie op het Emmaplein in Katwijk aan Zee te vestigen. Daarnaast blijft de bibliotheek in Valkenburg behouden. Katwijk aan den Rijn voelt zich gepasseerd.

Het college van burgemeester en wethouders presenteerde vorige week drie nieuwe varianten voor de bibliotheek.

De voorgestelde variant bevat geen locatie in Katwijk aan den Rijn en daar baalt de wijkraad van.

De wijkraad is verbaasd dat de wethouder toegeeft het belangrijk te vinden dat elke kern een eigen culturele voorziening heeft, maar toch de voorkeur geeft aan een variant waarin Katwijk aan den Rijn het zonder culturele voorziening moet doen.

‘In tegenstelling tot Rijnsburg en Valkenburg heeft Katwijk aan den Rijn geen dorpshuis dat door de gemeente wordt ondersteund en sinds enkele jaren heeft deze kern ook geen bibliotheekvestiging meer’, schrijft de wijkraad in een brief aan het college en de gemeenteraad. ‘Een logisch gevolg van het ontbreken van een dergelijke voorziening is dat Katwijk aan den Rijn voor het organiseren van culturele activiteiten vanuit Bibliotheek, Welzijnskwartier of K&O niet voor de hand ligt en dat inwoners van onze kern moeten uitwijken naar de dorpshuizen of bibliotheekvestigingen in de andere kernen.’

De wijkraad hoopt dat de gemeente nog naar andere opties wil kijken, zoals één centrale vestiging in Katwijk, die vanuit alle kernen goed bereikbaar is.

Een Cultuurbedrijf in het voormalig pand van het ID-college aan de Jan Evertsenlaan, vindt de wijkraad ook nog een optie. Deze locatie is één van de drie varianten die door het college wordt voorgesteld. Deze variant heeft echter niet de voorkeur van de gemeente, vanwege de hoge investeringskosten.

De huisvesting van het nieuwe Cultuurbedrijf wordt vanavond in de gemeenteraad besproken.