DSV|Verzorgd Leven wil huurappartementencomplex Parledam aan de Prins Hendrikkade in Katwijk aan Zee verkopen. De zorgorganisatie wil met de opbrengst van de verkoop, leningen terugbetalen, Salem ontwikkelen en een buffer opbouwen.

De bewoners van de Parledam zijn per brief geïnformeerd over de beslissing van DSV. Er zijn 61 appartementen in het complex. Voor de huidige bewoners van Parledam zal er vooralsnog niet veel veranderen. belooft DSV. ‘Bewoners die zorg ontvangen van DSV kunnen gewoon gebruik blijven maken van de vertrouwde zorg van DSV.’

Vorig jaar werd bekend dat DSV flinke financiële problemen heeft.

DSV|Verzorgd Leven in financiële problemen

 

De zorgorganisatie probeert dit jaar met een nieuw plan de financiële problemen aan te pakken. ‘Vanaf 2020 wordt voorzichtig weer een positief resultaat gehaald’, laat DSV weten. Maar de aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn nog niet genoeg om op korte termijn de leningen terug te betalen aan de gemeente Katwijk en Lisse. Beide gemeenten stonden garant voor de leningen van de zorgorganisatie.

De verkoop van Parledam levert voor DSV het meest op. ‘De Parledam bevat woningen met vrije sector kwaliteit en daarvoor is veel belangstelling bij beleggers’, schrijft DSV. ‘Met de verkoopopbrengst van dit complex kunnen drie doelen (aflossen, een buffer en geld voor Salem) in één keer gerealiseerd worden.’

Salem staat op dit moment leeg. De bewoners zijn tijdelijk verhuisd naar de Vlietstede in Rijnsburg.

Directeur-bestuurder van DSV Jan de Vries: ‘In 2021 wordt er een plan ontwikkeld voor Salem. Er zal onderzocht worden of het bestaande pand verbouwd kan worden of dat sloop/nieuwbouw een beter plan is. In alle gevallen worden er minimaal 60 zorgeenheden gerealiseerd ter vervanging van de tijdelijke huisvesting in Rijnsburg. Binnen de financiële mogelijkheden zal DSV samen met de gemeente Katwijk onderzoeken welke ambitie in Katwijk realistisch en haalbaar is.’

DSV wil dit kalenderjaar nog de Parledam in de verkoop gooien, omdat de regels omtrent de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 worden aangepast. De belasting stijgt van 2 naar 8 procent. De opbrengst van een eventuele verkoop zou daardoor minder opleveren.

Voor de verkoop is wel medewerking nodig van de gemeente. De komende weken zullen er eerst diverse raadsvergaderingen in de gemeente Katwijk plaatsvinden over het besluit van DSV, voordat daadwerkelijk tot verkoop kan worden overgegaan.

DSV heeft vier woonzorgcentra in Katwijk: De Duinrand, Parledam, Vliestede (Rijnsburg) en Salem. Daarnaast is er nog de locatie Rustoord in Lisse.