Het eenrichtingsverkeer op de Binnensluis en op de Westerbaan wordt eind november opgeheven. Het opheffen van deze verkeersmaatregel is onderdeel van een pilot, die door de gemeenteraad werd afgedwongen bij de wethouder. Wethouder Rien Nagtegaal verzette zich hevig tegen de pilot.

Volgens Nagtegaal heeft het opengooien van de slagboom op de Binnensluis grote gevolgen.

Openen Binnensluis heeft grote gevolgen: ‘Hef dan het hele eenrichtingsverkeer op’

 

Het verzet van de wethouder hield echter geen stand. Afgelopen donderdag werd de motie van de SGP door een meerderheid van de raad aangenomen.

De gemeenteraad pleitte in eerste instantie alleen voor het openen van de Binnensluis, maar de wethouder kiest ervoor om ook het eenrichtingsverkeer op de Westerbaan en de Buitensluis op te heffen. ‘Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de verkeersmaatregelen onderdeel zijn van een integraal systeem, en in samenhang functioneren’, legt de gemeente Katwijk uit. ‘Belangrijk hierin is onder andere een zo goed mogelijke doorstroming voor nood- en hulpdiensten.’

Het verkeersteam van de gemeente bereidt de pilot de komende twee weken voor. In deze weken wordt een verkeerskundig plan gemaakt, dat wordt afgestemd met onder ander de nood- en hulpdiensten, busmaatschappij Arriva en de provincie Zuid Holland.

De pilot start naar verwachting eind november, en zal vier weken duren. Na de tweede week van de pilot start de evaluatie, waarin beoordeeld wordt of de verkeerssituatie zonder omleidingen acceptabel is qua bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en stikstofdepositie. Na de evaluatie, aan het eind van de vier weken van de pilot, wordt bepaald of er opnieuw ingegrepen moet worden in de verkeerssituatie.