Bijna 700 inzendingen kreeg de gemeente Katwijk binnen met namen voor de nieuwe wijk op voormalig Vliegkamp Valkenburg. Uit al die namen heeft de gemeente drie kanshebbers gekozen. Bewoners mogen stemmen op Valkenhorst, Nieuw-Valkenburg of Limesveld.

Begin september vroeg wethouder Gerard Mostert de inwoners om hulp bij de naamkeuze voor de nieuwe wijk op locatie Valkenburg. Op voormalig Vliegkamp Valkenburg worden maximaal 5600 woningen gebouwd. Onlangs werd het plan voor de eerste bebouwing gepresenteerd.

Gemeenteraad blij met plan voor nieuwe wijk met dorps karakter op Vliegkamp Valkenburg

De gemeente vindt het belangrijk dat de nieuwe naam past bij het verleden en de toekomst van het gebied.

‘Veel namen werden als te algemeen of juist te beperkt, of niet voldoende geografisch of historisch door de commissie beoordeeld, ondanks dat er mooi associaties werden aangedragen’, vertelt de gemeente. Ook vielen een aantal namen af, omdat ze al elders gebruikt worden, te gevoelig liggen of voor een verkeerde plaatsaanduiding zorgen.

De drie gekozen namen komen niet uit de lucht vallen. Nieuw-Valkenburg lijkt een inkoppertje. ‘De naam Nieuw- Valkenburg verbindt het oude met het nieuwe, benadrukt door het verbindingsstreepje tussen Nieuw en Valkenburg’, schrijft de gemeente.

Ook ‘Limesveld’ heeft een duidelijke verwijzing. Limesveld verwijst naar de rol die de plek in de Romeinse geschiedenis heeft (de Limes was het grensgebied van het Romeinse Rijk). In Valkenburg zijn er al veel opgravingen gedaan.

Valkenhorst heeft meerdere verwijzingen. ‘De naam Valk wordt geassocieerd met de vogel en vliegen, maar ook met de marine. Horst is een nest, wat kan staan voor het voormalige vliegveld (de oude officiersmess heette de Valkenhorst), maar ook voor een nieuwe groene rustige woonwijk.’

Binnenkort kunnen mensen online hun stem uitbrengen op één van deze drie namen.

Het nieuwe dorp wordt officieel de zesde wijk binnen de gemeente.