Niet als gemeente gratis mondkapjes weggeven maar het samen, in de maatschappij voor elkaar krijgen om aan mensen die het moeilijk kunnen betalen mondkapjes beschikbaar te stellen. Dat was de reactie van Leon Krijgsman van Hart Voor Katwijk tijdens de raadsvergadering, op de motie van het CDA. Dat lijkt nu al te gaan lukken in samenwerking met wijkservicecentrum Centraal.

In deze tijd is het niet onverstandig om mondkapjes te hebben. Steeds meer instanties verplichten bezoekers kapjes te dragen bij binnenkomst. Gelukkig zijn er tegelijkertijd ook veel ondernemers die ze bij de entree gratis beschikbaar stellen aan het publiek.
Of de gemeente dat ook moet doen is echter de vraag. Naast de kosten (ook al zijn ze per stuk niet duur, alles bij elkaar maakt het toch een beste som) is het niet bekend hoeveel, hoe lang en aan wie precies ze dan moeten worden uitgedeeld.

Hart Voor Katwijk stelde voor om in de maatschappij op zoek te gaan naar mensen, instanties en bedrijven die hierbij kunnen helpen. De Voorraadkast en de Voedselbank draaien per slot van rekening al op giften. Wellicht zijn er bedrijven die nu hierin iets kunnen betekenen.

Inmiddels heeft Hart Voor Katwijk contact gehad met wijkservicecentrum Centraal (Gemiva / Het Raamwerk) in Rijnsburg. Zij hebben toegezegd om met de cliënten mondkapjes te willen maken en deze beschikbaar te stellen aan de Voorraadkast. Op die manier helpen we elkaar!

“Mochten er meer mensen of bedrijven zijn die kunnen en willen helpen, dan mogen ze rustig contact met mijn opnemen”, aldus Krijgsman. “Stuur maar een mailtje! (L.Krijgsman@hartvoorkatwijk.nl) En gaat het nu storm lopen, dan neem ik contact op met de wethouder. Die heeft contacten met de instanties. Dat komt dan allemaal goed!”