Afgelopen week sprak de gemeenteraad over het invoeren van een vuurwerkverbod. De aanleiding was een motie uit januari dit jaar. GemeenteBelangen (GB) vroeg daarin samen met een meerderheid van de raad om het afsteken van vuurwerk voor te behouden aan ‘georganiseerde verbanden’ die daarvoor een vergunning aanvragen.

GB stelde al in 2014 beleidsvragen over handhaving, overlast en georganiseerde vuurwerkshows. Het college antwoordde toen dat de aanpak van illegaal vuurwerk een onvoldoende afschrikkende werking heeft. Ook bestempelde het college vuurwerkshows als “niet zinvol”. Het college vond de handhavingscapaciteit te beperkt en wilde landelijke richtlijnen afwachten.

Zes jaar later is er weinig veranderd. Katwijk zal de landelijke richtlijn volgen met daarin een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Die soorten vuurwerk leveren inderdaad veel letsel op en veel  afval op straat. Ook vervuilen ze lucht, bodem en oppervlaktewater met zware metalen. GB stemde daarom in. Maar met tegenzin omdat de politie nú al aangeeft de vuurwerkrichtlijn niet te zullen handhaven.

Een vrijbrief dus voor overtreders. Als Katwijk in oktober aangeeft niet te gaan handhaven kunnen we onze borst nat maken voor de jaarwisseling. GB vindt dat belachelijk en vroeg de burgemeester in te zetten op extra handhaving en hiervoor budget bij het rijk te vragen. Zijn antwoord was teleurstellend. Geen extra lokale handhaving, maar landelijke inzet op het tegenhouden van illegaal vuurwerk, zodat de gemeentes minder problemen ervaren.  Het college antwoordde ons in 2014 ongeveer hetzelfde. De tussenliggende zes jaar leverden steeds ongelukken, overlast en milieuschade op. Deze aanpak werkte dus onvoldoende.

De vuurwerkvrije zones waar GB in 2014 om vroeg zijn er nu. De gemeente wijst zelf zones aan zoals de parken. En inwoners kunnen met hun buren een vuurwerkvrije zone aanvragen.

GB zet in op gedegen handhaving rond de jaarwisseling. Daarnaast wil GB dat de burgemeester serieus kijkt naar het organiseren van vuurwerkshows op de randen van de dorpskernen. Als je naar zo’n show kan gaan, hoef je zelf geen vuurwerk te kopen. GB is het daarom oneens dat shows “niet zinvol” zijn. Veel inwoners zien graag een volledig vuurwerk verbod voor consumenten, andere inwoners genieten van de vuurwerktraditie. Een combinatie ligt daarom voor de hand: een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen en ook vuurwerkshows.

Zo’n combinatie vereist handhaving.  De raad zal de jaarwisseling in mei 2021 evalueren. Dan zal  GB weer aandringen op politie inzet en handhaving.  Zo nodig met wat verbaal vuurwerk.