De gemeente Katwijk neemt de komende weken de verkeerssituatie in het winkelcentrum van Katwijk aan Zee onder de loep. Het centrum is in 2018 vernieuwd en autoluw geworden. Het onderzoek moet inzicht geven hoe deze herinrichting wordt ervaren en welke ideeën en verbeterpunten er nog zijn.

In het winkelgebied zijn onlangs ook nog fietsparkeervakken aangebracht.

Gemeente start proef met fietsparkeervakken in centrum van Katwijk

 

Het onderzoek start met straatinterviews op donderdag 8 oktober met bezoekers en omwonenden van het winkelcentrum. Vanaf maandag 12 oktober is de vragenlijst ook digitaal beschikbaar voor inwoners op www.katwijk.nl/onderzoekcentrum. Daarnaast wordt er een enquête verspreid onder bewoners en winkeliers in het centrum.

Eén van de onderwerpen die in het onderzoek wordt meegenomen is het fietsen in de winkelstraten.

VVD Katwijk pleitte onlangs in een brief aan het college van burgemeester en wethouders al voor een fietsverbod in het winkelgebied tussen 12.00 en 18.00 uur. De partij ziet dat (elektrische) fietsers met grote snelheden door het dorp fietsen. Dat zorgt voor onveilige situaties met de voetgangers die daar ook lopen.

Het college wacht eerst de resultaten van het belevingsonderzoek af. Er komt een voorstel voor maatregelen als uit het onderzoek blijkt dat er een groot draagvlak is voor zo’n verbod.

Andere thema’s die in het onderzoek worden meegenomen zijn het autogebruik, fietsparkeren en de verkeersveiligheid.