De gemeente Katwijk maakt geen kans om de schade aan de lantaarnpalen op de Boulevard te verhalen op de leverancier of aannemer. De lichtmasten waren veel eerder dan verwacht rot en moesten snel vervangen worden. De gemeente ging er ten onrechte vanuit dat de palen 20 jaar mee zouden gaan.

De lichtmasten zijn geplaatst tussen 2006 en 2008, maar in 2016 was de kwaliteit van een aantal masten al zo slecht, dat ze dreigden om te vallen.

De gevaarlijke masten zijn toen vervangen en dit jaar zijn alle houten masten vervangen.

Gemeente vervangt rotte lichtmasten op Boulevard

De gemeente is bij het plaatsen van de houten lichtmasten zelf uitgegaan van een levensduur van 20 jaar. Maar er staat nergens vastgelegd dat de masten een levensduur van 20 jaar hebben.

Garantie
Op de lantaarnpalen zat een garantietermijn van 10 jaar. De leverancier heeft binnen dat termijn ook klachten verholpen en reparaties uitgevoerd.

In november 2019 heeft de gemeente de aannemer Dura Vermeer en leverancier van de lichtmasten Industrielicht in gebreke gesteld. Beide partijen zijn het hier niet mee eens. De partijen claimen dat de garantietermijn verstreken is. Dura Vermeer wijst daarnaast met de vinger naar de gemeente. De gemeente heeft immers zelf gekozen voor dit type lichtmast en armatuur. Zij had zelf het risico moeten inschatten van dit type lantaarnpalen in een kustplaats.

Geen kans
De gemeente Katwijk heeft haar eigen jurist naar de mogelijkheden voor een rechtszaak laten kijken. Maar de jurist geeft aan dat de gemeente bijna geen kans maakt bij juridische stappen.

‘Nu de garantietermijn in 2018 is verlopen, kan er geen succesvol beroep meer worden gedaan op de garantiebepaling’, schrijft het college van burgemeester en wethouders. ‘Tenslotte wegen ook de verwachte kosten van een eventuele juridische procedure, mede gelet op het procesrisico, nauwelijks op tegen het maximaal te verhalen schadebedrag.’