De gemeente Katwijk houdt 185.498 euro over na de beoordeling van 101 subsidieaanvragen van 76 organisaties. 22 plannen van 16 organisaties zijn afgewezen. Het overgebleven budget wil de gemeente gebruiken voor de thema’s preventie en vroegsignalering, gezonde leefstijl, armoede en versterken eigen kracht.

Voor de organisaties was de subsidieaanvraag dit jaar extra spannend. De gemeente heeft haar hele subsidiebeleid omgegooid. Organisaties, verenigingen, stichtingen en clubs moeten nu via de zogenoemde Maatschappelijke Agenda (MAG) aan bepaalde voorwaarden voldoen. De plannen moeten bijdragen aan de maatschappelijke doelen van de gemeente zoals bijvoorbeeld sport en bewegen, een gezonde levensstijl of jeugd- en jongerenwerk.

Maatschappelijke Agenda
‘Een van de redenen om de MAG te starten was meer zicht te krijgen op het (welzijns)aanbod. Waar geeft de gemeente haar geld aan uit? Wat krijgt de inwoner van Katwijk hiervoor? Is er sprake van overlap of dubbelingen in het aanbod? Wat missen wij nog in het (welzijns)aanbod? Door helemaal opnieuw uit te vragen (op basis van de nieuwe subsidieregeling) heeft de gemeente nu inzicht in het welzijnsaanbod dat zij financiert. Vanuit dit perspectief kunnen wij gericht kijken wat ontbreekt en daarop doorontwikkelen.’

Het totaalbedrag dat wordt toegekend is € 5.145.171,-.

Niet alle subsidiepartners hebben een aanvraag ingediend volgens de nieuwe regeling. Twintig partners hebben geen aanvraag ingediend. Volgens de gemeente hebben de organisaties verschillende redenen zoals te hoge reserves of moeten ze te veel moeite doen voor een relatief klein bedrag.

Hoewel de gemeente hamert op samenwerking, zijn er geen nieuwe samenwerkingsverbanden of gezamenlijk ingediende plannen. Alle plannen zijn afzonderlijk ingediend voor de eigen organisatie.

Welke subsidieaanvragen zijn afgewezen wil de gemeente nog niet zeggen. Dat wordt pas bekend gemaakt na het definitief toekennen van de subsidies. Dit zal waarschijnlijk rond half november zijn.