De gemiddelde WOZ-waarde van huizen in Katwijk is flink gestegen. De gemiddelde WOZ-waarde in deze gemeente ging bijna 11 procent omhoog. Een gemiddelde woning in Katwijk wordt nu getaxeerd op 321.000 euro. In 2019 was dit nog 290.000 euro.

De stijging in Katwijk is groter dan het landelijk gemiddelde. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Nederland op het hoogste niveau ooit staat. De WOZ-waarde steeg gemiddeld met 9 procent tot 270.000 euro.

In buurgemeenten Noordwijk (10 procent), Oegstgeest (8 procent) en Wassenaar (6,5 procent) steeg de WOZ minder snel dan in Katwijk. De WOZ ligt in die gemeenten wel hoger dan in Katwijk. In Noordwijk wordt een huis gemiddeld getaxeerd op 373.000 euro, in Oegstgeest op 429.000 euro en in Wassenaar op 607.000 euro.

De WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ geeft een inschatting van de waarde van je huis, die onder andere door de gemeente wordt gebruikt om te bepalen hoeveel belasting je moet betalen.