De leerlingen van UNI Katwijk zitten verstopt op een tochtige zolder, in een kille kelder of bij de bestuursleden thuis. De muziekvereniging is met spoed op zoek naar een nieuw onderkomen. De gemeente ziet een oplossing in het wijkgebouw van wijkvereniging Noord Noord Oost aan de E.A. Borgerstraat in Katwijk aan Zee. 

De gebrekkige huisvesting is niet alleen een probleem voor de leerlingen. De vereniging kan ook niet vergaderen vanwege het ontbreken van een bestuurskamer en de dichtheid van gebruik van het gebouw voor diverse muzikale en andere doeleinden.

UNI Katwijk heeft geprobeerd om het gebouw aan te passen, maar het gewenste resultaat blijft uit. Een nieuw pand lijkt de enige overgebleven optie.

E.A. Borgerstraat
De gemeente Katwijk wil de vereniging helpen en heeft het wijkgebouw aan de E.A. Borgerstraat op het oog. Dat gebouw wordt gebruikt door de wijkverenging Noord Noord Oost, die het niet optimaal gebruikt. ‘Van wijkvereniging Noord Noord Oost hebben wij het bericht ontvangen dat de belangstelling voor activiteiten afneemt’, schrijft de gemeente Katwijk. ‘De bezetting in dit pand is relatief laag.’

UNI Katwijk ziet het wijkgebouw wel zitten en wil dit ook kopen van de gemeente, die eigenaar van het pand is. De wijkvereniging is minder positief over een mogelijke intrek van de muziekvereniging. Zij willen het gebruik van het pand houden zoals het nu is.

Onderzoek
Uit onderzoek blijkt dat een gezamenlijk gebruik van het gebouw mogelijk is. De UNI is bereid het gebouw multifunctioneel in te zetten door het onder andere aan de wijkvereniging te verhuren. Gedeeld gebruik van het gebouw in eigendom van de gemeente is ook nog een optie.

De gemeente onderzoekt de komende maanden welke geluids- en andere aanpassingen nodig zijn om het gebouw geschikt te maken. Ook wordt onderzoek verricht naar de gewenste toekomstige eigendomspositie van het gebouw en de garanties voor de huidige huurders ten aanzien van het gebruik van het gebouw na een eventuele verkoop of verhuur aan de UNI.