Follow the Money (FTM) doet onderzoek naar de uitgaven van gemeenten aan jeugdzorg. Ook de gemeente Katwijk is gevraagd om mee te werken aan dit onderzoek. Maar Katwijk weigert gegevens te delen met het landelijke platform voor onderzoeksjournalistiek. Een woordvoerder van de gemeente Katwijk laat weten dat de informatie niet gedeeld wordt, omdat deze ‘marktgevoelig’ is.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Wethouder Adger van Helden pleitte onlangs nog in een video voor extra geld van het Rijk. De wethouder schreeuwde letterlijk om hulp, omdat het Rijk volgens de gemeente te weinig geld geeft voor jeugdzorg.

Katwijk was één van de vele gemeenten die aandacht vroeg voor de stijgende kosten van jeugdzorg. Follow the Money zocht die gemeenten op, om uit zoeken hoe zij hun geld hebben uitgegeven.

Onderzoek
‘Wat is de oorzaak van de door gemeenten gemelde tekorten? Is het Rijk inderdaad te schraal met geld voor de jeugdzorg?’, vraagt het platform zich af. ‘Gemeenten wijzen maar al te graag op de bezuiniging van 15 procent die het Rijk na de decentralisatie in 2015 doorvoerde. Maar wat antwoorden ze op de vraag hoe de bestaande middelen worden aangewend?’ 

Follow the Money vroeg aan 149 gemeenten om gegevens over de jeugdzorg te delen. Maar zes gemeenten werkten direct mee aan het onderzoek en stuurden de gegevens op.

Katwijk stuurde niets, terwijl veel data over de jeugdzorg wel beschikbaar is door een eerder onderzoek van accountants- en adviesbureau KPGM.

‘Eerst zou Katwijk maar op beperkt niveau gegevens verzamelen, later werd ‘de wat ingewikkelde constructie met anonimiseren’ genoemd als reden om niet mee te werken’, schrijft Follow the Money in een artikel over de lage bereidheid van gemeenten om mee te werken aan het onderzoek.

Zorgvuldige afweging
‘We hebben hierin een zorgvuldige afweging gemaakt omdat we waar dat mogelijk is, natuurlijk zo open mogelijk met beschikbare gegevens om willen gaan’, laat een woordvoerder van de gemeente Katwijk aan Katwijk Actueel weten. ‘De belangrijkste afweging om de door Follow The Money bij KMPG opgevraagde dataset niet te delen, was de mogelijkheid dat we hiermee marktgevoelige informatie over jeugdzorgpartners zouden verstrekken. Gesprekken over bestedingen doen we altijd in overleg met onze contractpartners.’

De gemeente vond het bovendien niet duidelijk hoe FTM met deze gegevens om zou gaan.

FTM heeft zich ook verbaasd over het feit dat de verantwoordelijke wethouders Corien van Starkenburg en Adger van Helden niet persoonlijk aan de telefoon gekomen zijn om uitleg te geven aan hen. Al het contact verliep met een woordvoerder.

‘Er is nooit sprake geweest van onwil van de genoemde wethouders om FTM te woord te staan’, reageert een woordvoerder namens de gemeente. ‘We betreuren dat dit beeld nu wel geschetst wordt.’

PvdA en VVD Katwijk willen dat de gemeente alsnog de informatie met FTM deelt en hebben hier vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Lees hier het artikel van Follow the Money