De gemeente Katwijk heeft weer een stap gezet richting de nieuwbouw op voormalig vliegkamp Valkenburg. Wethouder Gerard Mostert en het Rijksvastgoedbedrijf tekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst. Mensen die op huizenjacht zijn moeten nog even geduld hebben. Het Rijksvastgoedbedrijf start vanaf medio volgend jaar met de verkoop van grond aan projectontwikkelaars. De bouw staat gepland in 2022.

De gemeente Katwijk noemt de overeenkomst ‘een doorbraak in een lange periode van voorbereiding en onderhandeling’.

De samenwerking tussen alle betrokken partijen verliep moeizaam. Katwijk wil dat er genoeg betaalbare woningen worden gebouwd, maar het Rijksvastgoedbedrijf heeft vanuit financieel oogpunt meer baat bij duurdere woningen.

Katwijk wil 600 extra woningen bouwen op voormalig vliegkamp Valkenburg

De gemeente Katwijk wilde als compromis 600 extra woningen bouwen, maar daar was de gemeente Wassenaar weer niet blij mee. Die gemeente wil zo min mogelijk verkeer in het gebied en zoveel mogelijk groen.

Wassenaar niet blij met 600 extra woningen op Locatie Valkenburg

Uiteindelijk kwam er toch een akkoord tussen alle partijen.

In de overeenkomst die vandaag is getekend staat onder andere beschreven hoe het bouwprogramma en de planning eruitzien.

Vanaf de start van de woningbouw, naar verwachting in 2022, worden 300 tot 500 woningen per jaar gebouwd. De wijk wordt energieneutraal, krijgt een bevaarbaar krekenlandschap en een goed netwerk van wandel- en fietspaden naar naastgelegen natuurgebieden. Er komen ook maatschappelijke en commerciële voorzieningen in de nieuwe wijk zoals basisscholen, kinderopvang, gezondheidscentra en winkels passend bij het dorpse karakter zoals een kapper of een bloemist.

Wethouder Mostert is opgelucht: ‘We gaan nu echt samen de gebiedsontwikkeling van de grond trekken. Katwijk is daarin verantwoordelijk voor de planologische procedures en het bewaken van de kwaliteit van bouwplannen en inrichting van de openbare ruimte. In deze overeenkomst zijn de financiële risico’s voor de gemeente Katwijk afgedekt. Dat was voor ons belangrijk. We houden nu het hoge tempo vast om snel de woningen te laten bouwen die nodig zijn’.

Eind september neemt de gemeenteraad van Katwijk een besluit over het stedenbouwkundig raamwerk voor het noordelijk deel met de eerste 3.500 woningen.