Het college van burgemeester en wethouders wil geen lokaal vuurwerkverbod invoeren in Katwijk. Volgens het college is het juridisch lastig om lokaal een vuurwerkverbod op te leggen. Daarnaast heeft de politie aangegeven dat zij op oudejaarsavond geen personeel in kunnen zetten om de handhaving te verzorgen. 

‘Als we alle argumenten bij elkaar optellen, is het wat ons betreft het beste de landelijke richtlijn aan te houden’, vertelt burgemeester Cornelis Visser. Dit betekent dat alleen het afsteken van bepaald siervuurwerk is toegestaan van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

De gemeenteraad in Katwijk pleitte in januari voor een vuurwerkverbod. Via een motie werd bij de burgemeester een onderzoek naar de mogelijkheden afgedwongen. Vuurwerk zorgt volgens de raadsleden voor slachtoffers, overlast en veel schade. Daarnaast willen ze met dit voorstel gehoor geven aan de oproep van hulpdiensten die pleiten voor nieuwe maatregelen tegen vuurwerk.

Gemeenteraad wil vuurwerkverbod in Katwijk

Vuurwerkshow
Vanwege de coronamaatregelen is het ook niet mogelijk nieuwe vuurwerkshows te organiseren. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de vuurwerkshow van de Pyro Freaks. ‘Omdat dit geen nieuw evenement is, bestaat de mogelijkheid om in coronatijd deze show wel te organiseren, binnen de dan geldende maatregelen. De komende periode wordt gekeken of er vanuit het oogpunt van publieke gezondheid veilig uitvoering gegeven kan worden aan deze show’, laat de gemeente weten.

Dat is goed nieuws voor de Pyro Freaks. De groep vuurwerkliefhebbers gaven enkele maanden geleden al aan dat zij geen show geven, bij een lokaal vuurwerkverbod.

Pyro Freaks Katwijk weigert show te geven bij lokaal vuurwerkverbod

De gemeente wil ook weer gebruik maken van vuurwerkvrijer zones. Dit zijn parken en/of plaatsen waar dieren aanwezig zijn. Daarnaast is het ook mogelijk zelf afspraken te maken in een buurt, wijk of straat. Als buurtbewoners met elkaar een gebied vuurwerkvrij willen houden, dan levert de gemeente hen de nodige communicatiematerialen aan om dit uit te dragen. Deze mogelijkheid is er sinds enkele jaren. Er wordt tot dusver weinig gebruik van gemaakt.

Advies
Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad of er verbod wordt ingevoerd. Het college adviseert de gemeenteraad de landelijke richtlijn aan te houden, waarbij alleen siervuurwerk, zoals fonteinen is toegestaan. Het vuurwerkverbod wordt in oktober met de gemeenteraad besproken.