Geregeld komen mensen bij De Milliano Advocaten voor advies over de kinderalimentatie met vragen als: ‘Wat zijn de gevolgen voor de kinderalimentatie wanneer ik ga samenwonen/trouwen of geregistreerd partnerschap aan ga?’ of ‘Mijn ex is opnieuw getrouwd, moet ik nog kinderalimentatie betalen?’. Vragen die logisch zijn en nadere uitleg nodig hebben.

Casus
Laten we beginnen bij het begin en een kader schetsen waaruit uitleg kan worden gegeven. Stel: u bent ooit getrouwd geweest en na verloop van tijd gescheiden. Uit jullie huwelijk zijn twee minderjarige kinderen geboren. De kinderen wonen bij uw ex en komen eens per twee weken het weekend naar u toe. Bij de echtscheiding is bepaald door de rechtbank dat u maandelijks een bedrag betaald ten behoeve van de kinderen, de kinderalimentatie. Dit bedrag is toen vastgesteld op een tamelijk hoog bedrag omdat uw ex weinig inkomen had en de kinderen daar hun hoofdverblijfplaats hebben. Wanneer er sprake is van weinig inkomen spreken we over een lage draagkracht.

We zijn een aantal jaar verder en inmiddels is uw ex hertrouwd met iemand die werkt en twee kinderen uit een vorige relatie heeft. Daarmee is er sprake van een samengestelde gezin. 

Het hertrouwen van uw ex betekent dat er een hogere draagkracht kan worden aangenomen. Uw ex heeft inmiddels, door het hertrouwen, een hoger inkomen dus een hogere draagkracht.

Waar het uiteindelijk om gaat is tot wiens gezin de kinderen behoren. De kinderen behoren in dit voorbeeld tot het gezin van uw ex omdat zij hun hoofdverblijfplaats daar hebben.

Deze conclusie betekent dat de weg vrij is om een nieuwe berekening van de kinderalimentatie te maken waarbij gekeken wordt of u minder alimentatie kunt gaan betalen. De ex heeft immers een hogere draagkracht.

Meer informatie
Voorbeelden als deze zijn niet de gemakkelijkste kwesties en hier heb ik de afgelopen periode veel cursussen voor gevolgd. In welke situatie geldt wat? Samenwoning betekent bijvoorbeeld geen hogere draagkracht en daarmee geen hoger of lagere alimentatie, gebaseerd op het samenwonen.

Heeft u hierover een vraag, schroom niet en neem contact op. In een vrijblijvend gesprek kan ik u van informatie voorzien en kunt u beslissen of u een nieuwe berekening wenst met het oog op de samengestelde gezinnen

De Milliano Advocaten
071 40 30 151               
info@demilliano.nl 
https://demilliano.nl