In Katwijk kan eindelijk weer gebouwd worden. De laatste bouwvergunning werd in het najaar van 2019 afgegeven aan het project Oeverpolder in de wijk Hoornes. Sindsdien kreeg geen enkel woningbouwproject groen licht. De grote boosdoener: stikstof.

Inmiddels zijn er weer voor een aantal projecten een vergunning afgegeven. In Rijnsoever Noord, Zanderij en aan de Prins Bernhardlaan kan weer gewerkt worden aan het bouwen van huizen. Een lichtpuntje voor de gemeente Katwijk, die hoopt dat andere bouwprojecten snel zullen volgen.

Door de uitspraak van de Raad van State vorig jaar mogen er niet zomaar vergunningen afgegeven worden voor bouwprojecten waarbij stikstof wordt uitgestoten.

De gemeente Katwijk heeft de afgelopen driekwart jaar hard gewerkt om de bouw weer op gang te krijgen.

‘In overleg met gemeenten uit de regio, de omgevingsdiensten en de provincie Zuid-Holland zijn we binnen de gemeente Katwijk samen met bouwers en ontwikkelaars én natuurbeheerders in een continu proactief proces bezig de enorme hoeveelheid aan nieuw beleid te vertalen naar werkbare richtlijnen en instructies voor toestemmingsverlening (verbeteren mogelijkheden voor vergunningverlening)’, schrijft het college in een update over de laatste ontwikkelingen.

Bij het project Oeverpolder is bijvoorbeeld tijdens de bouwfase van het project de stikstofuitstoot omlaag gebracht door het aanpassen van materieel zoals een ‘schone’ heimachine en hijskraan.

Wethouder: Stikstof hoeft geen showstopper te zijn

Dat neemt niet weg dat het lastig blijft voor bedrijven en de gemeente om onder de stikstofnorm te blijven. Voor bouwprojecten liggen vertraging, kostenverhogende maatregelen en afstel nog altijd op de loer.