Strandpaviljoens mogen deze winter voor één keer op het strand blijven staan. Het overwinteren op het strand was een wens van veel paviljoenhouders. De tijdelijke strandtenten blijven dan wel gesloten, maar de hoge kosten voor de op- en afbouw van de strandtenten worden bespaard.

Katwijk was één van de gemeenten die bij de minister aandrong op enige versoepeling.

Onderzoek naar mogelijkheid om tijdelijke strandtenten te laten staan

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wil de strandtenteigenaren tegemoetkomen. ‘Dit verkleint de kans dat ondernemers als gevolg van de Corona-maatregelen in financiële problemen komen’, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister stelt wel een aantal voorwaarden. De uitzondering is slechts éénmalig en de strandtenten moeten wel gesloten blijven. Daarnaast mag alleen het hoofdgebouw blijven staan.

De strandtenteigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele schade door storm, vandalisme of anderszins.