Stichting Duinbehoud is niet blij met de toestemming die strandpaviljoens hebben van de minister, om deze winter op strand te blijven staan. De stichting maakt zich zorgen over schade aan de zeereep. ‘Veel strandtenten moeten niet voor niets in de winter worden weggehaald.’

Strandpaviljoens mogen deze winter voor één keer op het strand blijven staan. Het overwinteren op het strand was een wens van veel paviljoenhouders. De tijdelijke strandtenten blijven dan wel gesloten, maar de hoge kosten voor de op- en afbouw van de strandtenten worden bespaard.

‘De belangrijkste reden dat iedere winter de strandpaviljoens weg moeten is de kustveiligheid en schade aan de zeereep bij calamiteiten. Dat aspect wordt nu blijkbaar vergeten’, schrijft Stichting Duinbehoud in een persbericht. De stichting is een onafhankelijke, landelijke organisatie die zich inzet voor de natuur langs de Nederlandse kust.

‘Juist in het stormseizoen vindt, door de wind, veel zandtransport plaats. De aangroei van de duinvoet wordt belemmerd als een strandtent blijft staan waardoor de duinen uiteindelijk zwakker worden. Ook voor de natuur is de het ontbreken van zandtransport nadelig. Niet alleen wordt de ontwikkeling van nieuwe (embryonale) duinen belemmerd, maar ook het minder stuiven van het zand over de duinen zelf is nadelig voor de natuurlijke ontwikkeling. Stuivend zand zorgt voor verjonging van de planten in het duin. Juist de plantensoorten die het meest te lijden hebben van de te hoge stikstofdepositie (witte duinen en grijze duinen) hebben veel baat bij stuivend zand. Het natuurbeheer in de duinen is er juist op gericht om verstuivingen te doen ontstaan.’

Duinbehoud vraagt zich ook af of ondernemers wel het risico willen lopen op stormschade. De kans op schade is volgens hen groot.

De stichting hoopt dat gemeenten alleen toestemming aan strandpaviljoens geven als er voldoende mogelijkheden voor zandverstuiving overblijven.