Uit onderzoek van VanderHelm Milieubeheer blijkt dat, ondanks de preventieve maatregelen, er nog steeds veel meeuwenoverlast wordt ervaren. De meeuwen in Katwijk zorgen voor slapeloze nachten, een onveilig gevoel en gevaarlijke situaties. Het slechte imago van de meeuw zorgt er zelfs voor dat mensen de vogels met opzet doodrijden.

De meeuwen zorgen al jarenlang voor overlast in Katwijk. Een onderzoeksbureau monitort de kolonies al sinds 2012. In 2013, 2015 en 2016 zijn er veel meeuwen zelfs geringd, om te kijken hoe ze zich verplaatsen en waar ze broeden.

Vorig jaar hebben 1265 broedparen meeuwen en sterns op de daken genesteld. Meer dan in 2018. Vooral het aantal zilvermeeuwen is met 18 procent flink toegenomen.

Bewoners die overlast ervaren van meeuwen kunnen een melding doen bij de gemeente. In totaal kwamen er 87 klachten binnen. Een jaar eerder waren dit nog 117 meldingen. Volgens VanderHelm Milieubeheer is dit te wijten aan het nieuwe online klachtensysteem. ‘Daarnaast kunnen mensen, die een melding willen maken, zien of er al meldingen zijn gemaakt in de omgeving, en ook de communicatie met de gemeente hierover lezen. Hierdoor hebben melders mogelijk al voldoende informatie en is de noodzaak om een klacht te maken mogelijk minder’, schrijft het bureau in het onderzoeksrapport.


Geluidsoverlast
De meest gehoorde klacht is de geluidsoverlast die meeuwen veroorzaken. Op sommige daken schreeuwen de meeuwen de gehele nacht door. Ook ’s ochtends vroeg zijn de beesten erg luidruchtig. ‘Dit resulteert bij een gedeelte van de bewoners in slaapgebrek en frustratie’, staat in het rapport.

Ook zijn negen mensen aangevallen. De meeuwen vallen vooral aan in de periode april/augustus als ze hun jongen beschermen. Daarnaast zijn er ook nog meeuwen die op voedsel afkomen en dit op allerlei manieren proberen te bemachtigen. Kinderen, bejaarden en hondenbezitters worden daarbij niet gespaard.

Terrormeeuw Badstraat ruilt vrouwtje in voor nieuwe sluipschutter

Een geliefde maatregel is het dompelen van de eieren, waardoor ze niet uitkomen. Maar de gemeente heeft hier sinds 2018 geen ontheffing meer voor. De meeuwen worden beschermd door de Flora- en faunawet.

De gemeente adviseert om daken ongeschikt te maken, maar lang niet iedereen doet dat. 6 van de 113 mensen hebben dit advies opgevolgd. Mensen vinden het ‘meeuw-proof’ maken van het dak nog te veel geld kosten.

Illegaal
De gemeente kan dus niet goed ingrijpen en mensen willen of kunnen het advies niet altijd opvolgen. Bewoners nemen daarom het heft in eigen handen en maken jacht op de meeuwen. Nesten en eieren worden illegaal kapot gemaakt en soms worden de dieren met opzet doodgereden. ‘Door de overlast heeft de meeuw een slecht imago in Katwijk. Dit resulteert in het doodrijden van deze vogels’, schrijft VanderHelm.

Ontheffing
Katwijk wil samen met andere gemeenten in de regio een ontheffing aanvragen voor het bestrijden van de meeuwen. Met die ontheffing wordt het ook weer mogelijk om eieren te dompelen. De aanvraag wordt in september aangevraagd en geldt dan voor 2021 en 2022.

VanderHelm Milieubeheer adviseert daarnaast om bij nieuwbouw rekening te houden met het onaantrekkelijk maken van de daken.