De BOA’s in Katwijk (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) dragen sinds enkele weken een bodycam. Volgens burgemeester Cornelis Visser heeft de bodycam een preventieve werking op het gedrag van de inwoners.

‘Omdat de situatie mogelijk wordt vastgelegd, vindt er minder snel escalatie plaats’, legt de burgemeester uit in een persbericht. ‘Zo krijgt een handhaver meer kans uitleg te geven of een gesprek te voeren, zonder dat het uitdraait op agressie of zelfs geweld. Dit komt de veiligheid ten goede.’

De BOA’s krijgen de kleine camera op de borst op aandringen van de politie. Politiechef Peter Koot pleitte vorig jaar al voor de extra uitrusting, vanwege de preventieve werking.

Burgemeester Visser vond begin vorig jaar de bodycams nog niet nodig.

Bodycams voor GOA’s in Katwijk niet nodig

Een paar maanden later nam hij toch het advies van de politie over.

Hoe werkt het
De bodycam wordt duidelijk zichtbaar op het uniform gedragen en wordt, indien mogelijk voorafgegaan door een waarschuwing, door de BOA zelf aangezet wanneer hij dit noodzakelijk acht. De camera heeft een zogeheten pre-record functie. Niet alleen worden er beelden opgenomen vanaf het moment dat de aan-knop wordt ingedrukt, ook de 90 seconden die hieraan vooraf gaan, zijn automatisch vastgelegd. De hoop is dat door de aanwezigheid van de bodycam mensen minder snel agressie gebruiken.