De gemeente Katwijk wil niet betalen voor een nachtbus tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk. De gemeente vindt 60.000 euro per jaar te veel geld voor ‘de maatschappelijke baten’. Busmaatschappij Arriva verwacht namelijk maar 3 reizigers per rit.

De nachtbus zou tussen 01.00 en 06.00 uur één keer per uur rijden tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk.

Arriva baseert de verwachte reizigers op basis van ervaringen op andere lijnen, zoals bijvoorbeeld Zoetermeer-Leiden. Het geld wat de reizigers in het laatje moeten brengen, dekt bij lange na niet de kosten. De opbrengst wordt geschat op zo’n 12.500 euro.

De kosten moeten gedekt worden door de gemeente, maar die geeft aan dat de verhouding tussen de kosten en maatschappelijke baten te scheef is. Ook Noordwijk staat niet te trappelen om dit financieren. Arriva wil zelf ook geen geld steken in een nieuwe nachtlijn.

Teleurstellend
Katwijk onderzocht samen met andere gemeenten de mogelijkheid voor een nachtbus op aandringen van politieke partij DURF. De fractie probeert al sinds de verkiezingen in 2018 om de bus ’s nachts door het dorp te krijgen. Fractievoorzitter Sonny Spek noemt de conclusie van het college van burgemeester en wethouders ’teleurstellend’. ‘Dit is een gemiste kans.’

Spek denkt dat er veel meer mensen gebruik zullen maken van de bus, dan Arriva nu verwacht. ‘Maar dat weet je pas echt als je een pilot doet en het gewoon probeert.’ Ook de kosten vindt hij geen argument om dit tegen te houden. Als de kosten verspreid worden over alle deelnemende gemeenten (min de opbrengsten), blijft er zo’n 15.000 euro over. ‘Dat klinkt als een hoog bedrag, maar als je dat afzet tegen de totale begroting valt dit mee. Bovendien is het incidentele uitgave en als uit de pilot blijkt dat er meer mensen gebruik maken van de bus, wil Arriva misschien de kosten overnemen.’

Spek laat weten dat hij de nachtbus nog niet opgeeft. ‘We gaan hier nog op terugkomen.’