De Katwijkse wethouder Adger van Helden roept minister Wopke Hoekstra op om met meer geld over de brug te komen. De wethouder schreeuwt letterlijk om hulp in een video waarin hij aandacht vraagt van de ministers en Tweede Kamerleden. Van Helden: ‘Het kan zo niet langer. Als er niet meer Rijksmiddelen beschikbaar komen, zullen wij binnen afzienbare tijd in een situatie komen te verkeren dat wij als gemeente Katwijk de stormbal moeten hijsen’.

Katwijk moet na een eerdere bezuinigingsronde van 5 miljoen euro, waarvan nog 1,4 miljoen euro gerealiseerd moet worden, opnieuw bezuinigen. Dit keer zo’n 7 tot 10 miljoen euro.

Katwijk moet opnieuw bezuinigen

De grote boosdoener zijn de oplopende kosten in het sociale domein waar gemeenten steeds meer de verantwoordelijkheid voor hebben gekregen. ‘Vooral de kosten voor de jeugdzorg stijgen elk jaar opnieuw met enkele miljoenen’, schrijft Van Helden in een brief aan de minister. ‘De uitvoering van de overgehevelde taken van het Rijk gaat met een groei gepaard (vooral waar het gaat om de zorg voor kwetsbare jongeren) terwijl het rijk het budget met bezuinigingen aan de gemeente heeft gegeven.’

Interventies
De gemeente heeft de kosten voor de jeugdzorg geprobeerd te drukken. ‘We hebben diverse interventies gedaan om kosten te beheersen, onder andere met een nieuw ingericht wijkteam de toegang tot zorg en ondersteuning strakker geregeld. Daarnaast gaan we met de regio de jeugdzorg opnieuw inkopen. Ons regionale Re-integratie en ontwikkelbedrijf wordt opnieuw ingericht.’ Maar ook met deze maatregelen blijven de kosten te hoog.

Van Helden verwacht nu dat er pijnlijke besluiten moeten worden genomen. De oorzaak van de bezuinigingen ligt bij het sociaal domein, maar desondanks zal er bezuinigd moeten worden op alle domeinen. ‘Een keihard gelag voor alle inwoners en ondernemers van onze gemeente’, vindt de wethouder. ‘We moeten alle zeilen bij zetten om niet van een financieel gezonde gemeente naar financieel ongezonde gemeente te gaan.’

Ook andere gemeenten geven aan dat zij hard geraakt worden door de tekorten in het sociaal domein. ‘Bijna alle gemeenten in Nederland hebben hier mee te maken’, erkent van Helden.

Om zijn boodschap kracht bij te zetten, heeft hij een video opgenomen.