Dunavie verkoopt de Visserijschool aan Ouwehand Bouw. Met de opbrengst van de verkoop laat de woningcorporatie 21 sociale huurwoningen bouwen in een appartementencomplex van drie lagen op het terrein rondom het monumentale pand. In de Visserijschool komen 11 koopwoningen.

De gemeente Katwijk is blij met de verkoop. Katwijk wil binnen 20 jaar 2500 nieuwe woningen realiseren. ‘Bovendien krijgt het nu leegstaande gebouw door dit plan een nieuwe functie, waarmee de voormalige Visserijschool weer in ere wordt hersteld en in gebruik kan worden genomen’, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

De Visserijschool staat al een aantal jaar leeg. De staat van het pand is flink verslechterd.

Dunavie kocht het gebouw in 2002. Sindsdien zijn een diverse plannen de revue gepasseerd, waaronder sloop en een nieuwbouwcomplex van zes lagen.

Met de goedkeuring van de gemeente Katwijk is Dunavie er nog niet. Ook de minister van Binnenlandse Zaken moet nog toestemming verlenen voor de verkoop. Deze wet is in het leven geroepen om huurders te beschermen.