In de week nadat in de hoofdbieb een deel van het plafond naar beneden kwam door wateroverlast, herinnerde D66 fractievoorzitter Ralf Boland de gemeenteraad eraan dat de discussie rond een nieuwe locatie voor de hoofdbibliotheek nu al vijftien jaar duurt.

Met de woorden ‘Voor mij is het klaar’ zette Boland de discussie in de commissievergadering van 18 juni direct op scherp. Er werd vergaderd over het onderzoek naar een Cultuurbedrijf, waarbij de Bibliotheek Katwijk, de muziekschool Katwijk en Volksuniversiteit K&O een culturele samenwerking aangaan. Het was voor hem geen nieuwe boodschap: ook op 4 juni zette hij al een duidelijke streep in het zand toen werd gesproken over de financiële aspecten van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. En ook op 11 juni bij de behandeling van de kaderbrief begroting was D66 helder: bij zorg lijkt geen financiële ruimte meer te zijn en bij cultuur is zeker geen geld meer te halen.

Boland: ’In de afgelopen tien jaar zijn in 2011, 2014, 2017 en 2019 ook al bezuinigingsrondes geweest. Ik durf mijn hand wel in het vuur te steken dat cultuur in Katwijk het steeds heeft moeten ontgelden. Ik snap dat er lastige financiële tijden aankomen maar D66 wil hoe dan ook goede huisvesting voor de bibliotheek. Het pand van de hoofdbieb aan de Schelpendam is totaal niet geschikt voor een bibliotheek van nu. En dan lijkt het me logisch daar de andere partners zoals de muziekschool direct bij te betrekken. Het is klaar, de politieke discussie duurt al vijftien jaar’.

Niet weer vijftien jaar onderzoek
Verschillende partijen wezen op de onderzoeken die nog komen. Boland wil ook goed onderzoek, maar wil daar niet weer vijftien jaar mee bezig zijn: ‘Het onderzoek is na de zomer klaar. Het is tijd dat er keuzes gemaakt worden. We steken ook 2 miljoen per jaar in asfalt, wat D66 betreft is het nu tijd om te investeren in boeken en in muziek.’