Het college van burgemeester en wethouders wil met ‘de de grootst mogelijke aarzeling’ betaald parkeren op zondag invoeren. Daarnaast wordt parkeren op straat duurder. Het college verwacht de komende jaren overal in de gemeente betaald parkeren en parkeren voor vergunninghouders in te voeren. Dit staat allemaal in het voorstel voor het nieuwe parkeerbeleid.

De gemeente wil het huidige parkeerbeleid vereenvoudigen. ‘Het huidige parkeerbeleid is tien jaar oud met afzonderlijke maatregelen die leiden tot onduidelijkheid. Zoals verschillende venstertijden in zomer en winter, verschillende parkeerduur bij blauwe zones, vijf verschillende vergunningenzones en zonegrenzen in de lengterichting van straten.’

Betaald parkeren op zondag
Het meest opvallende voorstel is die voor betaald parkeren op zondag. Wethouder Rien Nagtegaal weet dat dit met het oog op de zondagsrust gevoelig ligt. Nagtegaal: ‘We hebben geconstateerd dat dit echt noodzakelijk is’. Betaald parkeren op zondag gaat de gemeente extra geld opleveren, maar dat was volgens de wethouder niet de insteek. ‘Het is mooi meegenomen, maar niet het vertrekpunt. Het moet er vooral voor zorgen dat mensen hun auto niet meer op straat parkeren, maar in de garage.’

Op zondag wordt vanwege die zondagsrust ook niet gehandhaafd en daar maken veel mensen misbruik van. Auto’s staan overal geparkeerd en nemen soms zelfs invalidenplaatsen in beslag. Ook kunnen de hulpdiensten lang niet altijd langs de chaotische taferelen in de straat. Nagtegaal: ‘Dat moet stoppen’. Betaald parkeren op zondag betekent ook dat er gehandhaafd gaat worden door de gemeente Katwijk.

De gemeente heeft bij bewoners in Katwijk aan Zee een peiling gehouden over het parkeren op zondag. 69 procent van de bewoners gaf aan voorstander te zijn betaald parkeren op zondag.

Hogere tarieven
Om meer auto’s in de garage te krijgen, wordt het parkeren op straat duurder. Bezoekers gaan op straat 3,- euro per uur betalen. Dat is fors hoger dan het huidige tarief van 2,10 euro. Volgens de wethouder is dat bedrag nog steeds acceptabel. ‘De tarieven in Katwijk zijn in vergelijking met andere gemeenten nog steeds laag. We zijn een buitengewoon vriendelijke gemeente.’

In de garage blijft het uurtarief 1,80 euro. De eindtijd voor betaald parkeren wordt overal vastgesteld op 21.00 uur. In de winterperiode staan auto’s in de parkeergarage en op de parkeerterreinen van de noord- en zuidduinen de eerste 2 uur gratis. ‘Een cadeautje van onze gemeente’, legt Nagtegaal uit.

Vergunningen
Het college wil ook het aantal parkeerzones in Katwijk aan Zee terugdringen. Dat zijn er nu vijf, maar moeten er straks twee worden. De bestaande zone 1 wordt de ‘centrumzone’, de bestaande zones 2 tot en met 5 worden de ‘ringzone’. Zonegrenzen in de lengterichting van straten verdwijnen. Vergunninghouders uit de ringzone mogen niet parkeren in de centrumzone (tenzij ze betalen). Omgekeerd mogen bewoners van de centrumzone wel parkeren in de ringzone, als ‘ventiel’ voor stranddagen. Met een bedrijfsvergunning mag in alle zones worden geparkeerd.

Een parkeervergunning blijft twintig euro, maar een vergunning voor een tweede auto wordt duurder. Die gaat van zo’n 30 euro naar 60 euro per jaar.

Bezoekersregeling
Ook de bezoekersregeling verandert. Bewoners krijgen maximaal 550 bezoekersuren per jaar. Dit gaat in zodra het het digitale parkeersysteem is gerealiseerd. Bewoners kunnen dan digitaal het kenteken van de bezoeker invullen, die dan niets hoeft te betalen. Voor mantelzorgers komt er een extra ’tegoed’. Digitalisering van de parkeerketen in Katwijk is al door de gemeenteraad vastgesteld. Het gaat hier in feite om een nieuwe bedrijfsvoering die nodig is voor het parkeerbeleid. De parkeervergunningen en bezoekersregeling worden gedigitaliseerd. Ook wordt kentekenparkeren op straat ingevoerd.

Het college verwacht dat het gereguleerd parkeren (betaald parkeren en parkeren voor vergunninghouders) over ongeveer tien jaar in de gehele gemeente wordt gerealiseerd. Buiten Katwijk aan Zee kunnen andere tijden gelden voor het gereguleerd parkeren, bijvoorbeeld van 18.00 uur tot 00.00 uur.

De gemeenteraad geeft in juli een oordeel over het parkeerbeleid. Pas daarna wordt het parkeerbeleid, eventueel met aanpassingen, vastgesteld.