Een tijdelijke zondagsopenstelling zit er ook na een motie van VVD Katwijk en Hart Voor Katwijk niet in. De motie werd nog gesteund door DURF, Fractie Smits, D66, PvdA,  GemeenteBelangen en KiesKatwijk, maar haalde geen meerderheid. De christelijke partijen houden vast aan de zondagsrust.

In mei pleitte zo’n twintig winkeliers voor een tijdelijke zondagsopenstelling. De ondernemers willen het winkelend publiek spreiden over een extra dag, zodat de drukte in de winkels afneemt.

Winkeliers pleiten voor tijdelijke zondagopenstelling tijdens corona

Het college van burgemeester en wethouders ketste dat voorstel al snel af. De gemeente heeft geen signalen binnengekregen dat het te druk is in de winkels.

Geen tijdelijke zondagopenstelling: groep winkeliers teleurgesteld

Een aantal partijen liet het daar niet bij zitten. Met een motie probeerde de partijen een gesprek tussen de wethouder en winkeliers af te dwingen, om samen op zoek te gaan naar een vorm van tijdelijke openstelling.

De voorstanders verwijzen ook terug naar Goede Vrijdag. Op die dag werd ook een uitzondering gemaakt voor een verruimde openstelling van de supermarkten.

Tegenstanders
SGP, ChristenUnie en CDA houden vast aan de zondagsrust. Eerder liet CDA al weten dat zij de tijdelijke zondagsopenstelling ook niet als oplossing zien voor de drukte. De partij verwacht eerder een extra piekmoment in het weekend. De SGP vindt dat de veiligheid in de winkels al goed gegarandeerd wordt door een maximum aantal klanten toe te laten in de winkels. ChristenUnie benoemt ook de extra druk op ondernemers die niet op zondag open willen of kunnen.

De drie partijen hebben samen een meerderheid, waardoor de tijdelijke zondagsopenstelling is afgewezen.