De gemeente Katwijk maakt zich nog geen zorgen over de verkeerssituatie bij het Bosplein en de Koningin Julianalaan. Het verkeer is daar flink toegenomen sinds de Zeeweg is afgesloten. De gemeente heeft rekening gehouden met de verhoogde verkeersdruk, maar vindt aanvullende maatregelen niet noodzakelijk.

VVD Katwijk vroeg in een brief aan het college van burgemeester en wethouders (b&w) om extra verkeersmaatregelen. De partij stelde bijvoorbeeld een tijdelijke verkeersinstallatie voor bij het kruispunt ter hoogte van het Bosplein. De VVD vindt daarnaast dat er maatregelen nodig zijn voor de Nieuwe Duinweg. Over die weg rijdt nu veel sluipverkeer.

Het college vindt het (nog) niet nodig om in te grijpen. ‘Bij gewijzigde verkeerssituaties ontstaan er vaker knelpunten die zich in een later stadium weer oplossen’, schrijft b&w. ‘Er treedt voornamelijk enige drukte op in de spits. We nemen geen overhaaste beslissingen over maatregelen voordat er meer inzicht is over de situatie op een wat langere termijn.’

De verkeerssituatie wordt wel gemonitord door de gemeente. ‘Indien noodzakelijk treffen wij aanvullende maatregelen.’

De Zeeweg tussen de rotonde Koningin Julianalaan en de oprit naar de N206 blijft tot 6 juli gesloten.

Zeeweg vanaf 2 juni vijf weken dicht