De afgelopen maanden bleek hoe groot de innovatiekracht van het onderwijs, de zorg en andere sectoren eigenlijk is. In recordtempo werd er een digitalisering gerealiseerd, waardoor alles op afstand door kon gaan. Natuurlijk met de nodige mitsen en maren, maar het moest dus het kon. Nu langzaam de corona maatregelen worden versoepeld gaan we in het onderwijs, de zorg en op kantoor weer langzaam terug naar het ‘oude normaal’. De winst die is geboekt omtrent de realisatie van online afstandsonderwijs, e-health consulten en digitaal vergaderen wordt los gelaten. Maar zijn dit nu niet juist de dingen die we zouden moeten implementeren in ons ‘nieuwe normaal’?

Voor kinderen en jongeren die door een functiebeperking vaak lessen missen en regelmatig thuis zitten was het een prachtige stap, het digitaal afstandsonderwijs. Voor deze groep leerlingen biedt digitaal onderwijs juist kansen en uitkomst. Thuis studeren werd vooralsnog vaak als lastig of onmogelijk bestempeld. Sommige scholen beschikken over de KlasseContact van KPN, maar dit is vaak maar voor een enkele leerling beschikbaar.

De gemiddelde onderwijsinstelling heeft echter vaak tientallen leerlingen met een functiebeperking, waarvan een deel regelmatig verzuimt door bijvoorbeeld ziekenhuis bezoeken, chronische vermoeidheid of concentratie problemen. GemeenteBelangen vindt het tijd om lering te trekken uit de opgedane ervaring tijdens deze crisis en de kansen op de lange termijn te benutten.

GemeenteBelangen vroeg daarom aan de burgemeester en wethouders op welke manier we deze vorm van digitaal onderwijs kunnen borgen voor onze leerlingen met een beperking. Hoe hebben de scholen dit ervaren, waar liggen de mogelijkheden? En is het college van B&W het met GemeenteBelangen eens dat het implementeren van afstandsonderwijs in het reguliere onderwijssysteem kan leiden tot een inclusiever onderwijssysteem in onze gemeente? Waarbij leerlingen met én zonder beperking altijd onderwijs kunnen volgen bij een school in de buurt en waar de school zich aan past aan de manier van leren van het kind, en niet andersom.

Daarnaast vroeg GemeenteBelangen tijdens het corona-debat aandacht voor e-health consulten in de jeugdzorg. Veel jongeren gaven aan dit als prettig te ervaren tijdens de coronacrisis. Tevens kan het borgen van dit soort consulten schelen in de steeds hoger oplopende kosten binnen de jeugdhulp.

Goede zorg staat voorop, maar gewaardeerde zorg, effectiviteit en ontwikkelen in aanbod is minstens zo belangrijk. Stilstaan is achteruitgaan. GemeenteBelangen hoopt op positieve antwoorden van B&W en dat zij samen met ons deze opgedane ervaringen willen blijven benutten!