Het CDA heeft donderdag ingestemd met een verdere verkenning voor samenwerking tussen de bibliotheek, K&O (Kunst & Ontspanning) en de Muziekschool.

Niets doen geen optie
De locatie van de Katwijkse bibliotheek aan de Schelpendam is sterk verouderd en voldoet niet meer. De waterschade aan de jeugdboekencollectie door een lekkend dak laatst onderstreept de noodzaak voor vernieuwing. Fractievoorzitter Barend Tensen: ‘Die symboliek ontgaat ons niet. Niets doen is geen optie meer’.

Verkenning
Het past volgens het CDA ook bij een gemeente die gaat groeien, een gemeente met ambities, om te kijken hoe er in de culturele behoefte kan worden voorzien. Bovendien draagt lezen (en voorlezen) bij aan je (sociale) ontwikkeling. Tensen: ‘Met z’n allen hebben we in de gemeenteraad eind 2018 vastgesteld dat het onderzoeken van een samenwerking van de culturele partners de moeite waard is. Van de partners zelf heb ik ook begrepen dat zij nauw zijn betrokken, dus hier ligt echt een gedragen rapport. Van ons wordt gevraagd in te stemmen met een verdere verkenning richting een business case, en dat doen wij. Breng de personele en financiële consequenties maar in kaart’.

Samenwerking in de dorpskernen
De raad spreekt na het zomerreces verder over de business case, waarin verschillende varianten worden uitgewerkt: met én zonder gezamenlijke hoofdvestiging. Het CDA gaf in de sessie mee dat samenwerking met verenigingen in de dorpskernen ook voor de centrale variant nader moet worden uitgewerkt.