Gesubsidieerde evenementen in Katwijk die dit jaar zijn afgelast, mogen alsnog het subsidiebedrag houden. Door het coronavirus mogen er in ieder geval tot 1 september geen evenementen worden georganiseerd. Voor veel evenementen zijn wel al kosten gemaakt. De gemeente Katwijk wil daarom dit jaar ‘coulant’ met de subsidieregeling omgaan.

In Katwijk zijn onder andere Noordzee Zomerfestival, Haringrock en SAR Katwijk al afgelast.

‘Evenementen vinden op verschillende data plaats en vergen vaak een lange voorbereiding inclusief voorbereidende kosten. Door de uitzonderlijke situatie in verband met COVID-19 vraagt de toetsing dit jaar om maatwerk’, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

Steun
De gemeente wil met de coulante regeling ondernemers en organisatoren steunen ‘die hun nek uitsteken om een bijdrage te leveren aan het toeristische imago van Katwijk’.

Daarnaast scheelt het de gemeente én de organisaties een hoop administratie. De subsidies zijn immers al verleend. Terugvorderen of een korting toepassen zorgt weer voor extra werk.

Twaalf evenementen
Twaalf evenementen krijgen subsidie van de gemeente Katwijk. In totaal gaat het om een bedrag van 29.675 euro. De bijdrage aan een evenementen ligt tussen de 650 en 5.000 euro. Om het maximale bedrag te ontvangen moet een evenement aan alle criteria voldoen. Het evenement moet onder andere een bijdrage leveren aan de economie en het imago van Katwijk.

Het college denkt dat het ook volgend jaar nog niet makkelijk wordt om een evenement te organiseren. Misschien zijn dan minder bezoekers toegestaan en kunnen ondernemers niet meer zoveel sponsoren. De gemeente verwacht van de organisatoren dat zij het subsidiebedrag gebruiken om dit op te vangen.