Hoe ziet de zomer er dit jaar uit in Katwijk? Komt er een beleid rondom de toegang tot het strand, hoe wordt de handhaving geregeld bij grote drukte en kunnen strandpaviljoens straks klanten bedienen op het strand? De VVD Katwijk heeft een reeks schriftelijke vragen gesteld aan het Katwijkse college, waarmee het de discussie wil openen over de regels die dit jaar moeten gaan gelden op het Katwijkse strand.
Toon Stegmann, fractievoorzitter van de VVD Katwijk, vindt het belangrijk dat hier nu al over wordt nagedacht. ‘De temperaturen stijgen geleidelijk en voor je het weet is het strandweer. Daar is de gemeente nu niet goed op voorbereid. We kunnen alles en iedereen met dranghekken tegenhouden, maar het lijkt ons veel verstandiger om te kijken wat er wél mogelijk is, zonder dat de gezondheid van mensen in het geding komt. Daar is een creatieve aanpak voor nodig, waar de gemeente snel over moet nadenken. Wij stellen voor om hierbij bijvoorbeeld ook de strandpaviljoenhouders te betrekken, zodat er een plan met draagvlak komt. Daarbij kunnen we als Katwijk ook leren van Belgische gemeenten, waar al nagedacht wordt over het toerisme in de zomerperiode.’